USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE KUHAR/ICA SPECIJALIST/ICA ZDRAVE PREHRANE – VEGANSKE, VEGETARIJANSKE, MAKROBIOTIČKE I DIJETALNE PREHRANE

Zašto je posao kuhar/ica specijalist/ica zdrave prehrane – veganske, vegetarijanske, makrobiotičke i dijetalne prehrane deficitaran i sve potrebniji na tržištu rada Republike Hrvatske?

Prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, zanimanje kuhara/ice spada u obrazovne programe u kojima treba povećati broj upisanih. Hrvatski turizam još uvijek obilježava nedovoljna diferenciranost gastronomskih proizvoda i usluga, a sve se više povećava broj onih koji preferiraju specijalizirani i zdraviji način prehrane, poput veganske, vegetarijanske ili makrobiotičke prehrane, stoga je prisutan i trend otvaranja vegetarijanskih i makrobiotičkih restorana. Ovaj program usavršavanja pridonosi jačanju ugostiteljske ponude i diferenciranosti proizvoda i usluga te stoga povećava mogućnosti zapošljavanja u ugostiteljskim kuhinjama hotela, restorana, konobi i taverni, ali i specijaliziranih restorana za vegetarijansku i makrobiotičku prehranu.

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja od ukupno 200 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 95 sati i vježbe u trajanju od 55 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 50 sati realizira se u kuhinjama hotela i restorana specijaliziranima za pripremanje veganske, vegetarijanske, makrobiotičke i dijetalne prehrane s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji pod nadzorom mentora. Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu. Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa kuhar/ica specijalist/ica zdrave prehrane – veganske, vegetarijanske, makrobiotičke i dijetalne prehrane

 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u organizaciji rada u kuhinji.
 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u odabiru, pripremanju, čuvanju i posluživanju namirnica u skladu s veganskim, vegetarijanskim, makrobiotičkim i dijetalnim načelima, pritom koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava.
 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće veganske, vegetarijanske, makrobiotičke i dijetalne metode kuhanja.
 Razlikovati, odabrati i koristiti najzdravije recepte i jelovnike.
Uvjeti upisa
 najmanje završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili u zanimanju hotelijersko-turistički tehničar,
 navršenih 18 godina
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

1. Suvremena zdrava prehrana
2. Obilježja zdrave – veganske, vegetarijanske, makrobiotičke i dijetalne prehrane
3. Zaštita na radu i prva pomoć
4. Jelovnici i recepti veganske, vegetarijanske, makrobiotičke i dijetalne prehrane
5. Osnove higijene u ugostiteljstvu
6. Zaštita na radu i prva pomoć
7. Praktična nastava

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice