USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE KUHAR/ICA SPECIJALIST/ICA NACIONALNIH JELA

Zašto je posao kuhar/ica specijalist/ica nacionalnih jela deficitaran i sve potrebniji na tržištu rada Republike Hrvatske?
Kroz povijest su na nacionalnu gastronomiju Republike Hrvatske utjecali kulturni i narodni običaji te su je učinili jednom od najcjenjenijih nacionalnih kuhinja u svijetu. To je veoma važno jer Republika Hrvatska ima izrazito naglašen turistički identitet. Sva pozitivna gastronomska obilježja podneblja, doprinijela su kvaliteti hrvatske nacionalne gastronomije. Zato je jedan je od ciljeva Strategije turizma do 2020. godine Ministarstva turizma Republike Hrvatske projekt brendiranja hrvatske autohtone kuhinje, osnivanje Akademija hrvatske kuhinje i razvoj edukativnih programa. Edukativni programi su nužni za usavršavanje kuhara specijalista nacionalnih jela jer su takvi kadrovi potrebni na području cijele Hrvatske.

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja od ukupno 250 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 88 sati i vježbe u trajanju od 75 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 87 sata realizira se u kuhinjama hotela i restorana, specijaliziranima za pripremanje nacionalnih jela, s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu. Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa kuhar/ica specijalist/ica nacionalnih jela

 Organizirati i voditi cjelokupan proces rada i administraciju u kuhinji.
 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u odabiru, pripremanju, čuvanju i posluživanju nacionalnih jela.
 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće metode kuhanja pri pripravljanju nacionalnih jela, koristeći pritom suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava; primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
 Pripremiti, prezentirati i poslužiti autentična jela pojedinog kraja Republike Hrvatske uvažavajući suvremene trendove u prehrani.
 Koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva u komunikaciji na stranom jeziku.
 Prepoznati važnost i ulogu modernog poduzetništva u sektoru turizma i ugostiteljstva te mogućnosti pokretanja vlastitog poduzetništva.

Uvjeti upisa

 najmanje završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili u zanimanju hotelijersko-turistički tehničar
 navršenih 18 godina
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

1. Nacionalno kuharstvo s osnovama slastičarstva
2. Stručna nazivlja u kuharstvu na svjetskim jezicima
3. Organizacija poslova u ugostiteljstvu
4. Osobitosti Hrvatske
5. Zaštita na radu i prva pomoć
6. Praktična nastava

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice