USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE KUHAR/ICA SPECIJALIST/ICA MEDITERANSKE KUHINJE

Zašto je posao kuhar/ica specijalist/ica mediteranske kuhinje deficitaran i sve potrebniji na tržištu rada Republike Hrvatske?

Ugostiteljstvo je jedan od važnih aspekata turističke ponude u Republici Hrvatskoj. Međutim hrvatsko ugostiteljstvo i turizam obilježava nedovoljna diferenciranost proizvoda i usluga te nedostatak kvalitetne hotelske ponude, praćeno nedovoljnom investicijskom aktivnošću. Sve se više povećava broj ljudi koji preferiraju specijalizirani način prehrane, stoga je sve pristutniji i trend otvaranja specijaliziranih restorana. Mediteranska prehrana koja čini temeljni dio ovog obrazovnog programa spada među najzdravije prehrane na svijetu, zbog čega je 2013. godine stavljena pod zaštitu UNESCO-a kao nematerijalna baština. Ovaj program usavršavanja pridonosi jačanju ugostiteljske ponude i diferenciranosti proizvoda i usluga te stoga povećava mogućnosti zapošljavanja u ugostiteljskim kuhinjama hotela, restorana, konobi i taverni, ali i specijaliziranih restorana zdrave i mediteranske prehrane.

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja od ukupno 200 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 95 sati i vježbe u trajanju od 55 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 50 sati realizira se u kuhinjama hotela i restorana specijaliziranima za pripremanje mediteranske prehrane s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji pod nadzorom mentora. Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu. Konzultativno-instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 62 sata od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa 

 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u organizaciji rada u kuhinji.
 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u odabiru, pripremanju, čuvanju i posluživanju namirnica u skladu s načelima mediteranske kuhinje, koristeći pritom suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava.
 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće metode kuhanja koje se koriste u mediteranskoj kuhinji.
 Razlikovati, odabrati i koristiti mediteranske recepte i jelovnike.

Uvjeti upisa

 najmanje završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili u zanimanju hotelijersko-turistički tehničar
 navršenih 18 godina života
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje navedenih poslova

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

1. Suvremena mediteranska kuhinja
2. Obilježja mediteranske kuhinje
3. Jelovnici i recepti mediteranske kuhinje
4. Osnove higijene u ugostiteljstvu
5. Zaštita na radu i prva pomoć
6. Praktična nastava

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice