USAVRŠAVANJA ZA POSAO KUHAR/KUHARICA SPECIJALIST/SPECIJALISTICA ZA CATERING I BUFFET

Zašto je posao kuhara/kuharice specijaliste/specijalistice za catering i buffet danas potreban na tržištu rada?

U ugostiteljstvu Republike Hrvatske posljednjih godina iznimno veliku popularnost imaju catering i buffet zbog omjera cijene, kvaliteta i praktičnosti. Svjetski trendovi i standardi u posluživanju, pripremanju i serviranju hrane sve su prisutniji i na hrvatskom tržištu. Velika potražnja dovela je do potrebe za brojnijim osobljem, a broj već obučenog osoblja manji je od realnih potreba. S obzirom na to javlja se potreba za usvajanjem novih specifičnih znanja i vještina među ugostiteljskim djelatnicima. Catering je vrsta ugostiteljske usluge koja se odnosi na opskrbu hrane i pića uzvanika na različitim društvenim događajima i zabavama te je potreban niz sasvim novih i specifičnih znanja u organiziranju i pripremi sličnih događaja. Upravo iz tih razloga, manifestacije, obljetnice te društvena i poslovna događanja su nezamisliva bez dobre usluge hrane i pića.

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja od ukupno 158 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 58 sati i vježbe u trajanju od 50 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 50 sati realizira se u kuhinjama hotela i restorana specijaliziranima za pripremanje cateringa i buffeta s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji pod nadzorom mentora. Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa kuhara/kuharice specijaliste/specijalistice za catering i buffet

 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u organizaciji rada u kuhinji.
 Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u odabiru, pripremanju, čuvanju i posluživanju namirnica u skladu s pravilima cateringa i buffeta, pritom koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava.
 Razlikovati, odabrati i izraditi recepte i jelovnike za catering i buffet, ovisno o potrebama, prigodama i zahtjevima klijenata.
 Organizirati posebni catering i buffet događaj.
 Primjenjivati tehnike pripreme hrane, stilove i načine aranžiranja te pripremati prezentacije, usluge i događaje prema standardima.
 Prepoznati mogućnosti pokretanja vlastitog poduzetničkog pothvata.
Uvjeti upisa
 završena srednja škola u zanimanju kuhar/ica ili hotelijersko-turistički komercijalist s najmanje 1 godinom radnog iskustva u struci, što polaznik dokazuje potvrdom poslodavca
 navršenih 18 godina
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice specijalista/ice za catering i buffet

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

1. Uvod u catering i buffet
2. Oprema i metode rada u cateringu i buffetu
3. Obrada i čuvanje namirnica
4. Izrada recepata i jelovnika
5. Svjetski trendovi u cateringu i buffetu
6. Organizacija posebnih catering i buffet događaja
7. Zaštita na radu i prva pomoć
8. Osnove poduzetništva
9. Praktična nastava

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice