Stručni suradnik u farmaceutskoj industriji

  

 

Ako želite izravno utjecati na svoj profesionalni razvoj i time neposredno pridonijeti i razvoju struke kroz unaprjeđenje i promociju poslovanja i nastupa na tržištu - ovaj program je za Vas.

Farmaceutska djelatnost predstavlja djelatnost od općeg, ali i posebnog društvenog interesa, jer je u izravnoj funkciji unaprјeđenja, očuvanja i zaštite zdravlja ljudi. Širina aktivnosti farmaceutske djelatnosti kroz proizvodnju, kontrolu, distribuciju i prodaju farmaceutskih proizvoda usmjerenа је na poboljšanje kvalitete života. Farmaceutski marketing obuhvaća opća i specifična znanja vezana za proizvod i kroz uslugu u području lijekova, terapije i unaprjeđenja zdravlja. Koncepti marketinga farmaceutskih proizvoda i marketinga farmaceutskih usluga, u biti su jedna nedjeljiva cjelina, mada se često promatraju odvojeno.

Programom stječete vještine u komunikaciji s kupcima uz konstruktivne načine povezivanja znanja sa praksom, kreiranjem odgovarajućih marketinških proizvoda, usluga i ponuda, te metode odabira najboljeg načina prijenosa marketinških poruka. Svladavanjem komunikacijskih i prodajnih vještina u okviru ovog programa dobivate sve ono što je potrebno u planiranju marketinških projekata, razvoju i razvojnoj strategiji proizvoda, planiranju i realizaciji marketinških kampanja, financijskom planiranju i sl.

 

POLAZIŠTA

 

Poslovanje farmaceutske industrije temelji se na obvezi i odgovornosti prema svim dionicima zdravstvenog sustava, prije svega pacijentima, a onda i svim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama s kojima surađuje.

Posao stručnog suradnika podrazumijeva temeljito izvještavanje medicinskih stručnih krugova o lijekovima na tržištu, lijekovima koji su u fazi razvoja, kao i onih koji dolaze na tržište. Sve obavijesti o lijeku moraju biti točne, odmjerene, poštene, objektivne i potpune. Zadaća stručnog suradnika je poticanje racionalne uporabe lijekova, prvenstveno zbog učinkovitosti terapije i sigurnosti bolesnika. Kako bi mogao obavljati svoj posao, stručni suradnik mora biti kvalitetno osposobljen te imati potrebna znanja o lijekovima koje promovira. U svojem se poslu mora voditi visokim etičkim i moralnim principima što podrazumijeva da se sve aktivnosti, pa i promotivne, provode na odgovoran, stručan, profesionalan i propisani način. Sve navedeno temelj je stručnog osposobljavanja koje će se provoditi kroz šest modula, a usvojena znanja polaznici će morati pokazati na završnom ispitu temeljem kojeg će im se dodijeliti certifikat

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

U realizaciji programa nude se četiri modula/bloka predavanja, vježbi i praktične nastave, kroz koja će polaznik steći ona specijalistička znanja koja najbolje odgovaraju profilu aktivnosti stručnog suradnika u farmaceutskoj industriji. Stoga će se uz profesore/nastavnike u izvođenje nastavnog procesa uključiti i istaknuti stručnjaci iz prakse.

     

Predavanja će biti prilagođena mogućnostima zaposlenih polaznika tako što će se polaznici upućivati na samostalni rad i proučavanje literature, a izvođenje nastave bit će u skraćenom (kondenziranom) obliku, organizirano tijekom vikenda ili u popodnevnim i večernjim satima, prilagođeno potrebama i željama polaznika na bazi prethodnog dogovora prije početka ciklusa osposobljavanja. Praktični rad, praktične vježbe, seminarski ciklusi sastavni su dio nastavnog procesa, te su i preduvjet pristupa polaganju ispita. Evidencija pohađanja predavanja vodi se u elektronskom obliku za svaki predmet pojedinačno.

Za vježbe i praktičnu nastavu vode se dnevnici. Način polaganja ispita određuje predmetni nastavnik ovisno o mogućnostima povezivanja teorijskog okvira sa zahtjevima prakse.   


ZAŠTO IZABRATI OVAJ PROGRAM?

 

Osiguranje kvalitetnog obrazovanja stručnog suradnika u farmaceutskoj industriji zahtijeva izravnu integraciju znanosti i struke po najvišim kriterijima izvrsnosti. Dinamičan razvoj informacijskih tehnologija i komunikacijskih mogućnosti korjenito mijenja paradigme učenja i obrazovanja, načine stjecanja, prijenosa i primjene znanja, vještina i stavova. U vremenu kad se naglasak stavlja na potrebne kompetencije u uvjetima otvorenog tržišta rada vrlo je važno stvarati vlastite ljudske kapacitete osiguravanjem potrebnih znanja, vještina i kompetencija u cilju korištenja poslovnih prilika te je važno ojačati kapacitete organizacija za uspješnu komunikaciju sa tržištem kroz promoviranje i prodaju farmaceutskih proizvoda. Tako se potiče suradnja između obrazovnog sustava i gospodarstva kako bi program služio potrebama farmaceutske industrije. 

 

TKO MOŽE UPISATI PROGRAM?

 

Ovaj program mogu upisati svi polaznici koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje (ili imaju višu i visoku razinu obrazovanja) u Republici Hrvatskoj (dokazuju svjedodžbom ili drugim odgovarajućom vjerodostojnom ispravom) ili u inozemstvu (dokazuju Rješenje nadležnog tijela o priznavanju svjedodžbi ili drugih isprava u Republici Hrvatskoj), a poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo u području farmaceutske industrije, medicine a i sl. (dokazuju certifikatom, potvrdom, kopijom radne knjižice ili nekom drugom vjerodostojnom ispravom).

 

Program je interdisciplinaran i realizira se u suradnji sa:

 

FZSRI - Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

MEDRI - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

IF! - Inovativna farmaceutska inicijativa, Zagreb

HUP - Hrvatska udruga poslodavaca

HGK - Županijska komora, Rijeka

TAKTIKA d.o.o - CRM farmaceutski softver, Rijeka

PREDAVAČI

 

Predavači su iskusni stručnjaci s višegodišnjim radnim iskustvom na sveučilištu ili na rukovodećim pozicijama u prodaji i marketingu farmaceutske industrije, sa bogatim iskustvom iz prodajnih treninga u najvećim domaćim i inozemnim tvrtkama. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična načela izvrsne prodaje, koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih i prodajnih rezultata organizacije u kojoj su zaposleni. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih prodajnih zadataka i analiza primjera.

U program osposobljavanja (teorijski dio i dio vezan za samostalan interaktivan rad polaznika obrazovanja) uključeni su osposobljeni stručnjaci u znanstveno-nastavnim zvanjima, stručnjaci sa relevantnim praktičnim iskustvom, kao i mentori praktičnog rada sa dugogodišnjim iskustvom u praksi. 

Nastava, stručna praksa, radionice i seminari održavaju se u konferencijskim salama/prostorima na FZSRI. Samostalan interaktivan rad izvodi se pod nadzorom voditelja programa i mentora – istaknutih stručnjaka iz prakse. 

Posebna snaga i kvaliteta ovog programa je u činjenici da osim predavača iz akademskih ustanova, program izvode i stručnjaci iz renomiranih farmaceutskih tvrtki, koji polaznicima mogu prenijeti dragocijena znanja i vještine iz svakodnevne prakse.
Treba naglasiti da Ustanova sa partnerima sustavno djeluje u segmentu cjeloživotnog obrazovanja i drugih programa dodatnih kompetencija među koje spada i ovaj program, usmjeren na unapjređenje ponude obrazovanja prilagođenih potrebama tržišta rada a i šire društvene zajednice.

Nakon završenog programa polaznici će biti osposobljeni da samostalno vode i razvijaju segmente marketinga u farmaceutskoj industriji ponude ili će se kao stručni suradnici uključiti u veće sustave koji takvu ponudu nude. Ovisno o prethodno stečenim vještinama i kompetencijama i / ili praktičnom iskustvu, polaznicima će ovaj program predstavljati nužnu nadogradnju na njihovu profesionalnu usmjerenostInformacije tražiti e-mailom na:

 

info@program-plus.org 

  
JAMSTVO KONTINUIRANOG PRAĆENJA PROGRAMA

Predavanja se snimaju, tako da nećete biti lišeni važnih informacija u slučaju da ponekad niste u mogućnosti sudjelovati uživo, i moći ćete ih preuzeti na internet-stranicama Ustanove.

OGRANIČENI BROJ POLAZNIKA

Ograničen broj polaznika omogućava vam dovoljno vremena i “prostora” za sebe kako biste mogli aktivno sudjelovati u obrazovanju. Od vas se očekuje aktivno sudjelovanje tijekom cijelog programa.

 

 UVJETI UPISA U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

  • 18 + godina starosti
  • koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje (ili imaju višu i visoku razinu obrazovanja) u Republici Hrvatskoj (dokazuju svjedodžbom ili drugim odgovarajućom vjerodostojnom ispravom), ili 
  • koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu (dokazuju Rješenje nadležnog tijela o priznavanju svjedodžbi ili drugih isprava u Republici Hrvatskoj)
  • poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo iz osnova informatičke pismenosti na razini koje je moguče steći srednjoškolskim obrazovanjem
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Stručnog suradnika u farmacetskoj industriji.

 

CIJENA PROGRAMA

 

Cijena programa iznosi:  9850,00 Kn mogućnost plaćanja na rate. 

 

Polaznicima otvorena je mogućnost plaćanja do 6 mjesečnih rata (bez kamate), sudjelovanje u programu je vrlo pristupačno i fleksibilno. U cijenu uključeni svi troškovi upisnine, literature i PDV-a.

 

PODACI ZA UPLATU 

Primatelj:     Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

IBAN:           HR6923600001102616267

Model:          99

Svrha:         Uplata za edukaciju-Program osposobljavanja za poslove stručnog suradnika u 

   farmaceutskoj industriji

 

PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogučnost plačanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade)

Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade.

Ostali od 6 do 12  rata uz zadužnicu.
 

UVJERENJE


Nakon završetka Programa osposobljavanja polaznik stječe uvjerenje o završenom programu osposobljavanja. Program je vrednovan od strane Hrvatske liječničke komore te polaznici ostvaruju pravo na dodjelu bodova u sklopu trajne medicinske izobrazbe sukladno pravilniku o trajnoj medicinskoj izobrazbi HLK.

IZVOĐENJE PROGRAMA

Nastava se organizira vikendom:


petak:            15,30  -  20,00    sati

subota:                 8,30  -  20,00     sati

nedjelja:               9,30  -  20,00     sati 

Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom.

 

Predbilježbe za upis  u tijeku!

 

PLANIRANI POČETAK :  22. rujna 2017. godine (odgođen)

 

 

Broj mjesta ograničen na 30 polaznika!

Prijave na Natječaj slati poštom-preporučeno:

Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

       51000 RIJEKA, Viktora Cara Emina 5

   Natječaj za program cjeloživotnog obrazovanja

  STRUČNI SURADNIK U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 

Sve informacije o Programu dostupne su na mrežnim stranicama izvođača i suradnika:

www.program-plus.org

www.fzsri.uniri.hr

www.medri.uniri.hr

www.ifi.hr

www.hup.hr

www.hgk.hr

ili dodatno na upit:

 

info@program-plus.org

doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.

Voditelj programa osposobljavanja - Stručni suradnik u farmaceutskoj industriji 

 

prijavnica-suradnik-u-marketingu-form.pdf

izjava-o-zasititi-podataka.docx

Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice