Samostalni računovođa

Posao samostalnog računovođe/tkinje deficitarno je zanimanje unutar svih poslova za koje se traži obrazovni profil Ekonomista, u rangu srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Polaznika se ovim programom usavršava za vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja. Polaznik ovim programom stječe kompetencije u samostalnom odabiru najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika. Navedena obilježja su glavna distinkcija predloženog programa u odnosu na dosadašnje programe usavršavanja za poslove samostalnog knjigovođe, koji educiraju polaznika isključivo za primjenu već odabranih računovodstvenih politika, najčešće u samo jednom području pozicija financijskog položaja i/ili financijske uspješnosti poduzeća. Računovođa, za razliku od knjigovođe, samostalno odlučuje i bira najpovoljnije računovodstvene alternative te ima znanje, vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost za samostalno sastavljanje završnog računa i godišnje prijave poreza na dobit.

 

Upravo zato se u Ustanovi ProgramPlus uskoro pokreće program cjeloživotnog obrazovanja, odnosno usavršavanja za poslove samostanog računovođe/tkinje. Nastavu će voditi tim renomiranih stručnjaka, iskusnih predavača.

Trajanje programa i način izvođenja

Planirano je da program traje 204 sata, od čega će teorijski dio biti u trajanju od 45 sati, vježbe 39 sati, a praktična nastava 120 sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Praktična nastava bit će realizirana u u poduzećima s kojima Ustanova ima sklopljen Ugovor o suradnji. Praktična se nastava za svakog polaznika provodi u tri trgovačka društva različite djelatnosti (proizvodnja, trgovina i usluge) s pojedinačnim trajanjem od 40 sati.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 • koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.

Uvjeti upisa

 1. navršenih 18 godina
 2. završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica
 3. završena bilo koja srednja škola u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja).

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

 1. Regulativni okvir računovodstva
 2. Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
 3. Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
 4. Računovodstvo na računalu
 5. Zaštita na radu
 6. Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje (praktična nastava)
 7. Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine (praktična nastava)
 8. Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti (praktična nastava)

O svim preciznijim detaljima i početku programa zainteresirani kandidati moći će se uskoro informirati na našoj internet-stranici.

Završetkom osposobljavanja za samostalnog računovođu/računovotkinju, sa stečenim javnim dokumentom moći ćete upisati svoje zanimanje u e-knjižicu rada.


Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice