Radiestezija

 

”Onoga dana kada znanost počne proučavati nefizikalne pojave, u deset godina

napredovat će više nego u svim ranijim stoljećima svoje povijesti“.

Nikola Tesla


Posljednja desetljeća, promatrano ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu, mogu se nazvati zlatnim godinama radiestezije. O njoj se mnogo piše, još više govori. Sve se više ljudi služi svojim viskovima. Mnogo je knjiga u kojima se nude razni savjeti. Mnogo je i napisa u tisku, a dosta toga se može vidjeti na televiziji i čuti na radiju. To pokazuje da je, bez sumnje, ovo vrijeme velike popularnosti i, nije pretjerano reći - medijskog procvata radiestezije. Veliki broj ljudi u svijetu posjećuje razne radiestezijske tečajeve, koji se drže u brojnim registriranim i neregistriranim radiestezijskim ili sličnim društvima. Sve je više ljudi koji pokušavaju proniknuti u radiestezijske tajne. U knjigama se uglavnom daju samo praktični savjeti, a mali broj autora pokušava i da osvijetli poneku od radiestezijskih tajni. Uopće ne jenjava tendencija da se radiestezijski fenomeni mistificiraju, okite aureolom okultnosti.

 

Medijski procvat radiestezije nije pridonio razjašnjenju osnovnih radiestezijskih fenomena, jer sve ono što se danas s radiestezijom događa ne samo da nije pomoglo da se dublje prodre u njezine tajne nego je još više zamaglilo ionako vrlo zamagljene predstave i saznanja, o onome što je radiestezija u svojoj biti. Ne treba zbog toga previše brinuti. Vrijeme uvijek radi za istinu. Danas ima manje mistike nego jučer, a sutra će je biti manje nego danas, sve dok potpuno ne nestane. Iako procvat radiestezije nije pridonio razjašnjenju osnovnih radiestezijskih fenomena, ipak je pridonio njenom daljnjem razvoju i povečanju obima djelatnosti. Naime, moderna radiestezija, koja se kao i tradicionalna radiestezija bavi detekcijom štetnih geopatogenih zračenja i zaštitom od njih, proširila je obim svog delovanja na detekciju na sve vrste štetnih zračenja (kompjutera, mobilnih telefona, električnih aparata, ...) ali i na detekciju svih sastojaka štetnih po zdravlje, koji se mogu naći u hrani i sredstvima za higijenu. Naime:

 • Radiestezija se i danas uglavnom koristi za detekciju zračenja štetnih po zdravlje i za njihovu blokadu ili eliminaciju. Međutim, ustanovljeno je da se ona moži koristiti i za detekciju namirnica i higijenskih sredstava, koja imaju sastojke, kemijske ili bilo kakve druge, koji mogu biti štetni po zdravlje
 • Ustanovljeno je da se radiestezijskim putem može obavljati tzv. (radiestezijska) energetska dijagnostika zdravstvenog stanja ljudi i životinja, kojom je omogućena ciljana bioterapija, jer je usmjerena na dijelove tijela gdje postoji radiestezijski ustanovljen energetski disbalans.

S vremenom se došlo se do spoznaje da radiestezijom, principijelno gledano, može ovladati svako, kao što svako može, na primer, naučiti plivati. Naime, u biti, radiestezijska sposobnost je vještina, koja se stječe i razvija specifično koncipiranim autogenim treningom. Naravno, ne mogu svi biti jednako dobri radiestezisti, kao što svi ne mogu biti ni jednako dobri plivači, ali svako može biti osposobljen da zaštiti svoje zdravlje od utjecaja štetnih zračenja i štetnih sastojaka u hrani, sredstvima za higijenu itd. 

 

Baviti se radiestezijom je zanimljivo, korisno i humano

 

Naše iskustvo nam govori da se naša stvarnost sastoji od fizičkih materijalnih stvari. Otkriće da svemir nije samo skup fizičkih dijelova, kako predlaže Newton, nego da je holistička isprepletenost nematerijalnih energetskih valova, dolazi iz radova Alberta Einsteina, Maxa Plancka i Wernera Heisenberga.


http://www.collective-evolution.com/2014/09/27/this-is-the-world-of-quantum-physics-nothing-is-solid-and-everything-is-energy/   

 

POLAZIŠTA PROGRAMA

 

Program nudi polaznicima multidisciplinarni pristup kroz nastavni program. Takav pristup osigurat će polaznicima stjecanje potrebnih znanja i vještina te razvoj kompetencija za samostalan radiestezijski rad.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE RADIESTEZISTE

 

Program se izvodi u 120 sati, što uključuje izvedbu sadržaja ppojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju 40 (četrdeset) sati (20 sati na skupnoj i 20 sati na individualnoj konzultaciji), a izvodi se u prostorijama i dvoranama opremljenim primjerenim programu, te dio praktične nastave na terenu.

Obrazovanje u redovitoj nastavi organizira se i izvodi u cijelosti, prema nastavnom planu i programu, s cijelom obrazovnom skupinom. Polaznici su obvezni redovito polaziti nastavu.

Vježbe se izvode 20 sati u specijaliziranoj dvorani i učionici opremljenoj za vježbe. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 50 sati u Udrugama s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i terenu (kao terenska nastava) po prethodnom dogovorenom programu ili samostalno uz kontrolu  mentora.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor-radiestezista s položenim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva u radiestezijskom radu. 

 

OBRAZOVNI PREDMETI

 

Polaznik upisuje nastavne cjeline:


 1. Uvod u radiesteziju
 2. Radiestezijski pribor i njegova primjena
 3. Psihofizička priprema za radiestezijsku djelatnost – Autogeni trening1)
 4. Radiestezijska detekcija geopatogenih i drugih štetnih zračenja
 5. Radiestezijsko testiranje namirnica i kozmetičkih preparata
 6. Radiestezijsko-energetska medicinska detekcija – analiza stanja
 7. Radiestezijsko-energetsko projektiranje i uređenje stambenog prostora
 8. Izrada radiestezijskog elaborata
 9. Praktična nastava i vježbe

1) Polaznici koji su završili osposobljavanje iz Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® nemaju taj predmet jer su ga odslušali i položili u programu

Polaznici vode Dnevnik vježbi i praktične nastave.
 

dnevnik-vjezbi.pdf

dnevnik-pn.pdf

 

U program su uključena predavanja, radionice i panel rasprave na kojima se obrađuju tematske cjeline i vode diskusije s polaznicima koje vode istaknuti stručnjaci - predavači i praktičari koji polaznicima daju jedinstvene perspektive radiestezijskih znanja uz primjere iz prakse.


PREDAVAČI I MENTORI

Predavači su iskusni stručnjaci s dugogodišnjim radom i iskustvom rada na fakultetima, a posebno u radiestezijskom radu. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična znanja i vještine koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih i poslovnih rezultata. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama.

U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih zadataka i analiza primjera.   

VODITELJ OSPOSOBLJAVANJA 

  

prof. dr. sc. Ljubo Ristovski

 

Prof. dr.sc. Ljubo Ristovski, fizičar, neobični znanstvenik, jedini koji na ovim prostorima bavi čistom i egzaktnom znanošću iz područja KAM-a, nastojeći demistificirati neobične pojave koje se oko nas događaju gotovo svakodnevno.  
 

ZAŠTO IZABRATI OVAJ PROGRAM

U vremenu kad se naglasak stavlja na potrebne kompetencije u uvjetima otvorenog tržišta rada vrlo je važno stvarati vlastite ljudske kapacitete osiguravanjem potrebnih znanja, vještina i kompetencija u cilju korištenja poslovnih prilika. Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:


 • znati primijeniti radiesteziju u različitim područjima
 • vršiti detekcije u geobiologiji, geologiji, testiranju namirnica i kozmetičkih sredstava, obavljati medicinsku detekciju i liječenje, energetsko
 • projektiranje i uređenje stambenog prostora
 • služiti se samostalno i najčešćim radiestezijskim instrumentima i pomagalima (rašlje, viskovi, L- antene, biotenzori, membrane…)
 • služiti se sredstvima zaštite od elektromagnetnih zračenja (folije, kristali soli i šećera, metalne mrežice…).

Da bi se pokrenuo um, mora se primiriti razum: treningom, meditacijom, molitvom, muzikom...

 

UVIJETI UPISA

 • 18 + godina starosti
 • srednjoškolsko obrazovanje u trogodišnjem ili  četverogodišnjem trajanju ili viša i visoka razinu obrazovanja 
 • poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo iz osnova informatičke  pismenosti na razini srednjoškolskog obrazovanja

Pod jednakim uvjetima upisuju se hrvatski državljani i strani državljani.

Upisi se objavljuju na web stranicama Ustanove.  

 

PRIJAVA ZA PROGRAM

Prijave se šalju e-mailom na adresu:  tajnistvo@program-plus.org, sa pratećom dokumentacijom:

 • ispunjen obrazac prijave, dostupan na stranicI 
 • presliku svjedodžbe završenog formalnog obrazovanja 
 • presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugi odgovarajući dokument (putovnica za strane državljane),

a početkom obrazovanja (predavanja):

 • liječničko uvjerenje o općoj (tjelesnoj i duševnoj) zdravstvenoj sposobnosti polaznika

Prilikom upisa u program sa svakim polaznikom sklopa se ugovor o obrazovanju, o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja te načinu završetka programa.

U prijavnici nam naznačite tip polaznika, odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.

Preslike izvornika javnih dokumenata čuvaju u dosjeu polaznika u ustanovi.


 

IZVOĐENJE PROGRAMA

 

Nastava se organizira u tjednu:

 

radnim danom: 08,30 – 20,00 sati 

subota i nedjelja:  09,00 – 17,00 sati 

 

Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom. Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. 

 

CIJENA PROGRAMA 

 

Opis/Modul

A

B

Trajanje programa u danima

30

30

Trajanje programa u satima

149

149

Cijena €

900,00

600,00

PDV

u cijeni

u cijeni

A -Polaznici koji upisuju samo osposobljavanje iz radiestezije

B - Polaznici koji su završili osposobljavanje iz Bioenergoterapije ili Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®

 

Mogućnost plaćanja u ratama. 

U cijenu su uključena tehnička pomagala i obrazovni materijali.

 

PODACI ZA UPLATU 

 

Primatelj:      Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

IBAN:            HR6923600001102616267

Banka: Zagrebačka banka dd, Trg Josipa bana Jelačića 10

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Model:           99

Svrha:           Uplata za edukaciju

       Program osposobljavanja za bioenergoterapeuta 

 

PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogućnost plaćanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade).

Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade ili od 6 do 12 rata uz zadužnicu. 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s programima ili se želite upisati, kontaktirajte nas.

Sve informacije dostaviti ćemo e-mailom u najkraćem roku.

 

Kontakt e-mail: info@program-plus.org

 

UVJERENJE

 

Nakon završetka Programa  polaznik stječe uvjerenje o završenom programu osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova radiesteziste.

 

Programi obrazovanja započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa. 

 

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice