Radiestezija

 

”Onoga dana kada znanost počne proučavati nefizikalne pojave, u deset 

godina napredovat će više nego u svim ranijim stoljećima svoje povijesti“.

Nikola Tesla

 

Posljdnja desetljeća, promatrano ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu, mogu se nazvati zlatnim godinama radiestezije. O njoj se mnogo piše, još više govori. Sve se više ljudi služi svojim viskovima. Mnogo je knjiga u kojima se nude razni savjeti. Mnogo je i napisa u tisku, a dosta toga se može vidjeti na televiziji i čuti na radio-valovima. To pokazuje da je, bez sumnje, ovo vrijeme velike popularnosti i, nije pretjerano reći - medijskog procvata radiestezije. Veliki broj ljudi u svijetu posjećuje razne radiestezijske tečajeve, koji se drže u brojnim registriranim i neregistriranim radiestezijskim ili sličnim društvima. Sve je više ljudi koji pokušavaju proniknuti u radiestezijske tajne. U knjigama se uglavnom daju samo praktični savjeti, a mali broj autora pokušava i da osvijetli poneku od radiestezijskih tajni. Uopće ne jenjava tendencija da se radiestezijski fenomeni mistificiraju, okite aureolom okultnosti.

Medijski procvat radiestezije nije pridonio razjašnjenju osnovnih radiestezijskih fenomena, jer sve ono što se danas s radiestezijom događa ne samo da nije pomoglo da se dublje prodre u njezine tajne nego je još više zamaglilo ionako veoma zamagljene predstave i saznanja, o onome što je radiestezija u svojoj biti. Ne treba zbog toga previše brinuti. Vrijeme uvijek radi za istinu. Danas ima manje mistike nego jučer, a sutra će je biti manje nego danas, sve dok potpuno ne nestane.

Baviti se radiestezijom je zanimljivo, korisno i humano.

Naše iskustvo nam govori da se naša stvarnost sastoji od fizičkih materijalnih stvari. Otkriće da svemir nije samo skup fizičkih dijelova, kako predlaže Newton, nego da je holistička isprepletenost nematerijalnih energetskih valova, dolazi iz radova Alberta Einsteina, Maxa Plancka i Wernera Heisenberga.

 

http://www.collective-evolution.com/2014/09/27/this-is-the-world-of-quantum-physics-nothing-is-solid-and-everything-is-energy/ 

POLAZIŠTA PROGRAMA

 

Program nudi polaznicima multidisciplinarni pristup kroz inovirane nastavne programe, a stalni rast kvalitete osigurava se kroz intenziviranje suradnje s ukupnim okruženjem. Takav pristup osigurat će polaznicima stjecanje minimalnih znanja i kompetencija, kako bi svoja saznanja i stručna iskustva nadogradili kroz relevantne sadržaje iz područja medicine, ekonomije, psihologije, komunikologije i sl.

 NASTAVNI PLAN I PROGRAM


Nastava je organizirana kroz predavanja, vježbe i praktičnu nastavu u optimalnom trajanju da osigura polaznicima sva potrebna znjanja, vještine i kompetencije iz radiestezije. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju 52 sata, a izvodi se u dvoranama specijalno opremljenim za predavanja. Vježbe se izvode 20 sata u specijaliziranoj dvorani/učionici opremljenoj za vježbe. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 48 sati (kao terenska nastava) tijekom osposobljavanja prethodnom dogovorenom programu i uz kontrolu imenovanog mentoraRad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor-radiestezista s najmanje tri godine radnog iskustva u radiestezijskom radu. 


Polaznici vode Dnevnik vježbi i Dnevnik praktične nastave. (Dnevnici u elektronskom obliku u na Internet- stranicama u nastavku)

 

 OBRAZOVNI PREDMETI
 1. Uvod u radiesteziju
 2. Radiestezijski pribor i njegova primjena
 3. Psihofizička priprema za radiestezijsku djelatnost – Autogeni trening
 4. Radiestezijska detekcija geopatogenih i drugih štetnih zračenja
 5. Radiestezijsko testiranje namirnica i kozmetičkih preparata
 6. Radiestezijsko-energetska medicinska detekcija – analiza stanja
 7. Radiestezijsko-energetsko projektiranje i uređenje stambenog prostora
 8. Izrada radiestezijskog elaborata s praktičnom nastavom
 9. Prehrana, navika i zdravlje
 10. Osnove anatomije s fiziologijom
 11. Prva pomoć 
 12. Zaštita na radu i žaštita od požara , osnove ekologije
 13. Napomena;

  Polaznici osposobljavanja iz radiestezije koji su završili osposobljavanje iz Bioterapije po metodi Zdenka Domančića ne slušaju i ne polažu predmete pod rednim brojevima 9; 10; 11 i 12.

DNEVNIK VJEŽBI       ovdje

DNEVNIK PRAKSE     ovdje 

 PREDAVAČI I MENTORI

 

Predavači su iskusni stručnjaci s višegodišnjim radnim iskustvom na sveučilištu ili u području obrazovanja. U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih radiestezijskih zadataka kao i analiza primjera.

 

Nakon završenog programa polaznici će biti osposobljeni da samostalno rade i razvijaju se. Ovisno o prethodno stečenim vještinama i kompetencijama i / ili praktičnom iskustvu, polaznicima će ovaj program predstavljati nužnu nadogradnju na njihovu profesionalnu usmjerenost. Informacije tražiti e-mailom na:

 

radiestezia@program-plus.org

Svaki polaznik obavezno vrši evaluaciju predavanja i predavača.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Polaznici će nakon završetka programa osposobljavanja:

 

1. analizirati, planirati i organizirati rad i radno mjesto

2. primati stranku i postavljati energetsku dijagnozu

3. izvoditi radiestezijska mjerenja

4. aktivno primjenjivati tehnike u procesu radiestezije

5. znati osnovne pojmove o elementima i sadržaju radiestezije 

6. znati mehanizme radiestezijskog djelovanja

7. provoditi radiesteziju u:


             - radu na otkrivanju geopatogenih zona 

     - detekciji organizma

     - radu sa viskom, rašljama…

             - radu na daljinu


8. primijeniti radiestezijska bazična znanja te njihovu povezanosti u funkcionalnoj cjelini

9. razvijati pregovaračke i komunikacijske vještine kako bi uspješno radili i učili u suradnji s kolegama

10. brinuti se za vlastitu sigurnost, sigurnost drugih, čuvati zdravlje i okoliš

11. raditi na vlastitom razvoju 

12. biti odgovorni za svoje  postupke 

13. znati etička načela koja su neophodna  u radu s klijentima i suradnji s kolegama

 

ZAŠTO IZABRATI OVAJ PROGRAM

 

U vremenu kad se naglasak stavlja na potrebne kompetencije u uvjetima otvorenog tržišta rada vrlo je važno stvarati vlastite ljudske kapacitete osiguravanjem potrebnih znanja, vještina i kompetencija u cilju korištenja poslovnih prilika. Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 

 • znati primijeniti radiesteziju u različitim područjima
 • vršiti detekcije u geobiologiji, geologiji, testiranju namirnica i kozmetičkih sredstava, obavljati medicinsku detekciju i liječenje, energetsko projektiranje i uređenje stambenog prostora
 • služiti se samostalno i najčešćim radiestezijskim instrumentima i pomagalima (rašlje, viskovi, L-antene, biotenzori, membrane…)
 • služiti se sredstvima zaštite od elektromagnetnih zračenja (folije, kristali soli i šećera, metalne mrežice…).

Da bi se pokrenuo um, mora se primiriti razum: treningom, meditacijom, molitvom, muzikom...

TKO MOŽE UPISATI PROGRAM

Ovaj program mogu upisati svi polaznici koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje (ili imaju višu i visoku razinu obrazovanja) u Republici Hrvatskoj (dokazuju svjedodžbom ili drugim odgovarajućom vjerodostojnom ispravom) ili u inozemstvu (dokazuju Rješenje nadležnog tijela o priznavanju svjedodžbi ili drugih isprava u Republici Hrvatskoj), a poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo u području energetske terapije, medicine a i sl. (dokazuju certifikatom, potvrdom, kopijom radne knjižice ili nekom drugom vjerodostojnom ispravom).

 

OGRANIČENI BROJ POLAZNIKA

 

Ograničen broj polaznika omogućava  dovoljno vremena i “prostora” za aktivno sudjelovanje u obrazovanju.

 

UVJETI UPISA U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

 • 18 + godina starosti
 • srednjoškolsko obrazovanje (ili  viša i visoka razinu obrazovanja) u Republici Hrvatskoj (dokazuju svjedodžbom ili drugim odgovarajućom vjerodostojnom ispravom), ili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu (dokazuju Rješenje nadležnog tijela o priznavanju svjedodžbi ili drugih isprava u Republici Hrvatskoj)
 • poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo iz osnova informatičke pismenosti na razini srednjoškolskog obrazovanja
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radiesteziste

  CIJENA PROGRAMA

   

  Cijena programa iznosi:  6200,00 Kn sa mogućnošću plaćanja u ratama.

   

  S obzirom na to da postoji mogućnost plaćanja do 6 mjesečnih rata (bez kamate), sudjelovanje u programu je vrlo pristupačno i fleksibilno. Ako ste vlasnik tvrtke ili obrta, iznos uplaćen za sudjelovanje u programu priznaje se kao poslovni trošak.U cijenu su uključeni svi troškovi upisnine, literature i PDV-a.

   Napomena: Polaznici koji su završili Program osposobljavanja za terapeute Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® cijena iznosi Euro 600,00 uplatom u kunama po srednjem tečaju HNB-a.

  PODACI ZA UPLATU 

  Primatelj:     Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

  IBAN:          HR6923600001102616267

  Model:         99

  Svrha:         Uplata za osposobljavanje - Program osposobljavanja iz radiestezije

   

  PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogučnost plačanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade)

  Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade.

  Ostali od 6 do 12  rata uz zadužnicu.


  UVJERENJE

  Nakon završetka Programa polaznik stječe uvjerenje o završenom programu osposobljavanja. 

   

  UPISI U TIJEKU

  U tijeku su upisi u program obrazovanja odraslih iz radiestezije.

   

  POČETAK I TRAJANJE OBRAZOVANJA

  upisi u tijeku za termin u rujnu 2017.

   

  Prijave možete poslati poštom na adresu:

   

  Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

  51000 RIJEKA, Viktora Cara Emina 5

  Natječaj za program cjeloživotnog obrazovanja iz radiestezije

   

  ili na

  e-mail: info@program-plus.org

   
  Prijavnica za upis/Upisnica ovdje  

  Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

  vrh stranice