Prostor i tehnička sredstva

Prostor i tehnička sredstva za obavljanje praktične nastave i vježbi prilagođena su prema specifičnostima pojedinih programa obrazovanja (osposobljavanja ili usavršavanja) zahtjevima struke. Ti zahtjevi su dani općim i posebnim uvijetima:

  • materijalno-tehnički
  • prostorni
  • kadrovski
  • sigurnosni
  • higijenski
  • organizacijski.

Prostori su koncipirani da zadovoljavaju i ispunjavaju pojedinačne zahtjeve struke i područja zanimanja u kojem je:

  • Moguće ostvariti određeni operativni nastavni program primjeren budućem zanimanju polaznika
  • Zadovoljen standard onog područja rada i zanimanja za kojeg se polaznici osposobljavaju.
  • Od strane nadležnih institucija registrirana licenca za izvođenje praktične nastave određenog zanimanja.

Teoretska i praktična nastava se odvija u predavaonicama i kabinetima Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5.

PRAKTIČNA NASTAVA

Zadatak praktične nastave je osposobljavanje polaznika za samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka unutar određenog zanimanja, te razviti sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa.

Polaznicima se omogućuje upoznavanje s postupcima te usvajanje praktičnih znanja i vještina do razine najviše preciznosti, što podrazumijeva povezivanje teorijskih znanja s praktičnim radom, te stjecanje vještina i radnog iskustva.


Kabineti za vježbe i praktičnu nastavu (slike)

 d1.JPG  d2.JPG  d3.JPG     n1.JPG  n2.JPG

Kabineti su opremljeni suvremenim nastavnim sredstvima koja pružaju velike mogućnosti za kvalitetnu obuku.

Praktična nastava se izvodi u povečanom broju sati i osigurava potrebno znanje i vještinu - kompetencije za zaposlenje nakon završetka obrazovanja. Povećan broj sati praktične nastave i vježbi iz stručnih predmeta osigurava potpunu osposobljenost za samostalan rad.

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice