PREDAVAČI U USTANOVI

U Ustanovi za obrazovanje odraslih ProgramPLUS predavanja i vježbe vode stručnjaci iz različitih oblasti, čija je profesionalna djelatnost potvrđena u mnogim obrazovnim ustanovama (sveučilištima, veleučilištima...) a i aktivnim djelovanjem u gospodarstvu. Naše predavače karakterizira:

  • visoka profesionalna stručnost
  • međunarodna afirmiranost
  • andragoško iskustvo
  • fleksibilnost u radu i uz otvorenost i prilagodljivost polaznicima obrazovanja.

Predavači s kojima surađujemo vrhunski su stručnjaci u svom području, održali su brojne seminare i radionice te sudjelovali na nizu stručnih konferencija i poslovnih skupova, s višegodišnjim radnim iskustvom na sveučilištu ili na rukovodećim pozicijama u gospodarstvu, sa bogatim iskustvom i u domaćim i inozemnim tvrtkama. Većina njih dolazi iz poduzetničkog okruženja, te polaznicima prenose osobna iskustva. Također, svi predavači izvrsno prenose znanje, razumiju potrebe polaznika te potiču međusobnu interaktivnu komunikaciju, a sve navedeno potvrđeno je izvrsnim ocjenama polaznika u evaluacijskim upitnicima.

Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih zadataka kroz vježbe i analize primjera.

Stručni i profesionalni predavač, otvoren za suvremene društvene i intelektualne trendove, zaštitni je znak naše Ustanove. Uz pomoć predavača koji svojim profesionalnim profilom daju važni pečat našim programima i Ustanovi, polaznicima prenose i osobna iskustva. Nastava je:

  • kompetentna
  • atraktivna
  • fleksibilna
  • moderna po sadržaju i metodama
  • usaglašena sa društvenim potrebama
  • usaglašena sa europskim društvenim trendovima.

Predavanja su prilagođena mogućnostima zaposlenih polaznika tako što će se polaznici upućivati na samostalni rad i proučavanje literature, a izvođenje nastave bit će u skraćenom (kondenziranom) obliku, organizirano tijekom vikenda ili u popodnevnim i večernjim satima, prilagođeno potrebama i željama polaznika na bazi prethodnog dogovora prije početka ciklusa osposobljavanja.

Praktični rad, praktične vježbe, seminarski ciklusi sastavni su dio nastavnog procesa, te su i preduvjet pristupa polaganju ispita. Evidencija pohađanja predavanja vodi se u elektronskom obliku za svaki predmet pojedinačno.

Za vježbe i praktičnu nastavu vode se dnevnici. Način polaganja ispita određuje predmetni nastavnik ovisno o mogućnostima povezivanja teorijskog okvira sa zahtjevima prakse. Završni ispit sastoji se od seminarskog rada i prezentacije rada pred mentorima i voditeljem programa.

 

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice