Pomoćnik u nastavi

Program se donosi radi osiguravanja kvalitete rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama te osiguranja adekvatne kompetencije pomoćnika u nastavi koji se uključuju u neposredan rad s učenicima s teškoćama.

Trajanje programa i način izvođenja

Planirano je da program traje 218 sati, od čega će teorijski dio biti u trajanju od 90 sati, vježbe 24 sata, a praktična nastava 104 sata. Vježbe u ukupnom trajanju od 24 sata realiziraju se u vježbaonici škole s kojom Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio programa iznosi 104 sata, a izvodi se u školi – vježbaonici, pod nadzorom mentora. Nastavu će voditi tim renomiranih stručnjaka, iskusnih predavača.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
 • u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, uz nadzor stručnjaka 
 • osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
 • komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima
 • koristiti podršku mobilnog stručnog tima
 • primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Uvjeti upisa

 

 • navršenih 18+ godina
 • završena najmanje četverogodišnja srednja škola
 • poznavanje osnove rada na računalu
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

 1. Odgojno-obrazovno uključivanje
 2. Školska organizacija, sustavi i procedure
 3. Osnove razvoja djeteta i učenja
 4. Komunikacija u školi
 5. Podrška u učenju
 6. Praktična nastava

O svim preciznijim detaljima i početku programa zainteresirani kandidati moći će se uskoro informirati na našoj internet-stranici.

 

Završetkom osposobljavanja za pomoćnika/ice u radu s učenicima s teškoćama, sa stečenim javnim dokumentom moći ćete upisati svoje zanimanje u e-knjižicu rada.

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice