Osposobljavanje za poslove sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

  


Sadašnje potrebe za stručnim kadrovima sa znanjima iz oblasti aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja proizlaze iz strategijskog opredjeljenja Republike Hrvatske da se razvitak poljoprivrede temelji na obiteljskim gospodarstvima i propisima, prema kojima proizvođač biljnih sirovina i proizvoda na bazi aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja mora imati djelatnike s odgovarajućim obrazovanjem. S obzirom na velik broj obiteljskih gospodarstava koja se bave sakupljanjem i proizvodnjom aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja, posebno na Jadranskoj obali, procjenjuju se sadašnje i buduće potrebe za stručnjacima u toj proizvodnji.

 

U Hrvatskoj se danas prema procjenama, uzgaja i/ili prikuplja preko 170 vrsta ljekovitog i aromatičnoga bilja zahvaljujući njegovom uspješnom samoniklom rastu i vrlo povoljnim prirodnim i geografskim uvjetima. Aromatično, ljekovito i začinsko bilje uzgaja se u Hrvatskoj na svega 2,1% obradivih površina, unatoč činjenici da je prihod od prinosa znatno veći nego od tradicionalnih poljoprivrednih kultura. Za uzgoj, sakupljanje i preradu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja potrebno je osigurati kvalitetno obrazovanje, što je i osnovni cilj ovog osposobljavanja, čime polaznici postaju konkurentniji na tržištu rada.


Ljekovito bilje spada među najisplativije kulture, osobito na manjim površinama. Hrvatska je zemlja u kojoj uspijeva ljekovito bilje izuzetne kvalitete s vrlo visokim postotkom eteričnog ulja u biljnoj masi. Ova je proizvodnja vrlo cijenjen hrvatski proizvod na svjetskom tržištu, stoga se 98% proizvedenog izveze iz Hrvatske. Tvrtke koje se bave izvozom ljekovitog bilja traže kooperante koji će za njih proizvoditi pojedine ljekovite vrste. Prije proizvodnje je moguće sklopiti ugovor o otkupu s prerađivačima ili se možete odlučiti za proizvodnju vlastitog gotovog proizvoda poput eteričnih ulja ili čajnih mješavina i sami ga plasirati na tržište. Jako je važno napomenuti da ova proizvodnja može biti veoma isplativa na malim površinama u okvirima obiteljskih gospodarstva.

Ovaj program je jedinstven jer izlazi iz okvira standardnih programa za obrazovanje odraslih, omogućava polazniku da kroz praksu razvije vještine u prepoznavanju i sakupljanju. Program je jedinstven jer će polaznicima biti omogućeno da na oglednim poljima i u tvrtkama, na licu mjesta upoznaju načine proizvodnje i prerade. U izvođenju programa sudjeluju stručnjaci sa velikim iskustvima iz prakse, što ga dodatno čini jedinstvenim.  

CILJ  PROGRAMA

Programom se stječu stručne kompetencije za poslove sakupljanja, proizvodnje i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, uključujući  zaštitu na radu i ekološke aspekte, kao i znanja o dobivenim proizvodima sa pozicije njihovog učinka i primjene u praksi te plasmana na tržištu.

Ciljevi su definirani prema specifičnosti stručnog područja i prioritetima posla pa je zato ovaj program zamišljen kao suvremeni, moderan koncept cjeloživotnog obrazovanja.


Pomažemo Vam da kreirate budućnost!
 
VERIFICIRANOST

Po položenom završnom ispitu polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti za poslove Sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja što se upisuje u e-radnu knjižicu (Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja).

 

PROGRAM  


Program osposobljavanja u trajanju od 183 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 62 sata izvodi se u učionici Ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 21 sat u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe. 

NASTAVNE CJELINE I SATNICE U PROGRAMU

R.b.

Nastavne cjeline

 

Broj sati

 

Ukupno

 

 

SK

IK

V

PN

 

1.

Uzgoj ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

13

7

4

-

24

2.

Sakupljanje ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

9

5

5

-

19

3.

Prerada ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

13

7

10

-

30

4.

Zaštita na radu, zaštita od požara, osnove ekologije

5

3

2

-

10

5.

Praktična nastava

-

-

-

100

100

SVEUKUPNO

40

22

21

100

183

Napomena:

T – teorijska nastava     SK – skupne konzultacije    IK – individualne konzultacije

  VJ – vježbe     PN – praktična nastava  

  

Praktični dio programa u trajanju od 100 sati izvodi se :

 • u tvrtkama koje se bave uzgojem i preradom ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i u poljoprivrednoj zadruzi te registriranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • na terenskoj nastavi – u obilasku područja sa ljekovitim, aromatičnim i začinskim biljem, sa vježbama u prepoznavanju i sakupljanju samoniklog začinskog, ljekovitog i aromatičnog bilja uz korištenje odgovarajuće opreme; organzirani su posjeti prerađivačima i proizvođačima u Hrvatskoj
 • na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku u laboratoriju Zavoda za procesno inženjerstvo (polaznici će se upoznati sa konvencionalnalnim i suvremenim tehnikama ekstrakcije ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja koje između ostaloga uključuju i novu zelenu ekstrakciju superkritičnim/subkritičnim fluidima;  proizvodnja eteričnih ulja primjenom destilacije i SFE metode). Polaznici će proći i fizikalno-kemijske analize kvalitete dobivenih ekstrakata i eteričnih ulja prema Eur. Ph., kao i analize isparljivih komponenti primjenom visokosofisticiranih tehnika poput GC/MS. Polaznici će naučiti napraviti tinkture, ugušćene ekstrakte te suhe ekstrakte koji se kasnije mogu inkorporirati u novi proizvod (tableta, krema i dr.)

Vježbe i praktična nastava se izvode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor i obavezan je. Polaznik vodi dnevnik rada praktične nastave.


Oblik realizacije nastavnog procesa je konzultativno-instruktivna nastava koja obuhvaća: uvođenje polaznika u obrazovni rad, predavanje određenih nastavnih jedinica – tema, vježbe i praktičnu nastavu, upute za samostalni rad i samoučenje, skupne i pojedinačne konzultacije. Nastava je prilagođena životnoj dobi polaznika, njihovom radnom iskustvu i predznanju.


Kako bi polaznici svladali gradivo koje je izloženo u udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima, polaznici trebaju prisustvovati grupnim konzultacijama. Prilikom konzultativno-instruktivne nastave, koriste se udžbenici i drugi didaktički materijali (nastavna pisma, tablice i dr.), koje polaznici dobivaju za svaki nastavni program, odnosno predmet. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.


Polaznik na taj način realizira svoje stručno obrazovanje za poslove Sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u obimu predviđenom nastavnim planom i programom.
 
UVJETI UPISA

U Program se mogu upisati osobe sa najmanje:

 • navršenih 18 godina
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja 

  ZAŠTO TREBATE UPISATI OVAJ PROGRAM?

  Osim što ćete se kretati u prirodi,  odlično ćete se osjećati, izgledati i bit ćete mnogo zdraviji! Ugodno učinit

  korisnim - ljekovito bilje spada među najisplativije kulture, osobito na manjim površinama. Hrvatska je zemlja

  u kojoj uspijeva ljekovito bilje izuzetne kvalitete s vrlo visokim postotkom eteričnog ulja u biljnoj masi.

   KONTAKT 

   

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi programa ili se želite upisati, slobodno nas kontaktirajte a mi

  ćemo se potruditi da vam odgovorimo u što kraćem roku na e-mail:

   

  info@program-plus.org

     

  Predbilježbe za upis su u tijeku!

   

  JAMSTVO KONTINUIRANOG PRAĆENJA PROGRAMA

   

  Predavanja se snimaju, tako da nećete biti lišeni važnih informacija u slučaju da ponekad niste u mogućnosti sudjelovati uživo, i moći ćete ih preuzeti na internet-stranicama Ustanove.


  OGRANIČENI BROJ POLAZNIKA

   

  Ograničen broj polaznika omogućava vam dovoljno vremena i “prostora”  kako biste mogli aktivno sudjelovati u obrazovanju.

   

  IZVOĐENJE PROGRAMA

  Nastava se organizira vikendom:

                                                    

  subota         08,30  –  20,00  sati

  nedjelja        09,00  –  17,00  sati 


  Tijekom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom.

   

  CIJENA PROGRAMA 

  6.500,00 kuna, sa mogućnošću plaćanja u ratama.

   

  S obzirom na to da postoji mogućnost plaćanja do 6 mjesečnih rata (bez kamate), sudjelovanje u programu je vrlo pristupačno i fleksibilno. Ako ste vlasnik tvrtke ili obrta, iznos uplaćen za sudjelovanje u Programu priznaje se kao poslovni trošak. U cijenu su uključeni:

   
  • svi materijali i knjige
  • prijevoz i hotelski troškovi prilikom obavljanja praktične nastave i vježbi.

  UPISI U TIJEKU

  U tijeku su upisi u program obrazovanja odraslih za  poslove Sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

   

  PODACI ZA UPLATU 

   

  Primatelj:     Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

        IBAN:     HR4423300031153374889

      Model:      99

      Svrha:     Uplata za edukaciju - Program osposobljavanja za  poslove sakupljača, proizvođača i     

                      prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

  PLANIRANI POČETAK

  ožujak 2017. g.

  Prijave možete poslati poštom-preporučeno:

  Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

  51000 RIJEKA, Viktora Cara Emina 5

      Natječaj za program cjeloživotnog obrazovanja za poslove

   Sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

   
  ili na e-mail:
   
  info@program-plus.org
   

  Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

  vrh stranice