Osposobljavanje za poslove sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

  


Sadašnje potrebe za stručnim kadrovima sa znanjima iz aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja proizlaze iz strategijskog opredjeljenja Republike Hrvatske da se razvitak poljoprivrede temelji na obiteljskim gospodarstvima i propisima prema kojima proizvođač biljnih sirovina i proizvoda na bazi aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja mora imati djelatnike s odgovarajućim obrazovanjem. S obzirom na velik broj obiteljskih gospodarstava koja se bave sakupljanjem i proizvodnjom aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja, posebno na Jadranskoj obali, procjenjuju se sadašnje i buduće potrebe za stručnjacima u toj proizvodnji.

Ljekovito bilje spada među najisplativije kulture, osobito na manjim površinama. Hrvatska je zemlja u kojoj uspijeva ljekovito bilje izuzetne kvalitete s vrlo visokim postotkom eteričnog ulja u biljnoj masi. Ova je proizvodnja vrlo cijenjen hrvatski proizvod na svjetskom tržištu, stoga se 98% proizvedenog izveze iz Hrvatske. Tvrtke koje se bave izvozom ljekovitog bilja traže kooperante koji će za njih proizvoditi pojedine ljekovite vrste. Prije proizvodnje je moguće sklopiti ugovor o otkupu s prerađivačima ili se možete odlučiti za proizvodnju vlastitog gotovog proizvoda poput eteričnih ulja ili čajnih mješavina i sami ga plasirati na tržište. Jako je važno napomenuti da ova proizvodnja može biti veoma isplativa na malim površinama u okvirima obiteljskih gospodarstva.

Program obrazovanja odraslih omogućava polazniku da i kroz praksu razvije vještine u prepoznavanju, zaštiti i sakupljanju velike večine biljaka. Polaznici na oglednim poljima u tvrtkama i OPG-ima, upoznaju načine i tehnike uzgoja, sakupljanja, proizvodnje-prerade. U izvođenju programa sudjeluju predavači i mentori sa velikim iskustvima iz prakse, koji svojim znanjiem i praktičnim iskustvima osiguravaju prijenos stečenih znanja i vještina u buduće/svakodnevno poslovanje polaznika.

 

CILJ  PROGRAMA


Programom se stječu stručne kompetencije za poslove uzgoja, sakupljanja i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, uključujući zaštite na radu i ekologije, kao i znanja o proizvodima od ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, njihovog učinka, primjene u praksi i plasmana na tržištu.

Ciljevi su definirani prema specifičnosti stručnog područja i prioritetima posla pa je zato ovaj program zamišljen kao moderan koncept cjeloživotnog obrazovanja.


Pomažemo Vam da kreirate budućnost!

VERIFICIRANOST​

Po položenom završnom ispitu polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti za poslove Sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja što se upisuje u e-radnu knjižicu (Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja).

 

PROGRAM  


Program osposobljavanja u trajanju od 183 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 62 sata izvodi se u učionici Ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 21 sat u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe. 

NASTAVNE CJELINE I SATNICE U PROGRAMU

R.B. Nastavne cjeline

1. Uzgoj ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

2. Sakupljanje ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

3. Prerada ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

4. Zaštita na radu, zaštita od požara i osnove ekologije

5. Praktična nastava  


Praktični dio programa u trajanju od 100 sati izvodi se :

 • u tvrtkama koje se bave uzgojem i preradom ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i u poljoprivrednoj zadruzi te registriranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • na terenskoj nastavi – u obilasku područja sa ljekovitim, aromatičnim i začinskim biljem, sa vježbama u prepoznavanju i sakupljanju samoniklog začinskog, ljekovitog i aromatičnog bilja uz korištenje odgovarajuće opreme; organzirani su posjeti prerađivačima i proizvođačima u Hrvatskoj
 • u laboratoriju Partnera (polaznici će se upoznati sa konvencionalnalnim i suvremenim tehnikama ekstrakcije ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja koje između ostaloga uključuju i novu zelenu ekstrakciju superkritičnim/subkritičnim fluidima; proizvodnja eteričnih ulja primjenom destilacije i SFE metode).
 • Polaznici će proći i fizikalno-kemijske analize kvalitete dobivenih ekstrakata i eteričnih ulja prema Eur. Ph., kao i analize isparljivih komponenti primjenom visokosofisticiranih tehnika poput GC/MS.
 • Polaznici će naučiti napraviti tinkture, ugušćene ekstrakte te suhe ekstrakte koji se kasnije mogu inkorporirati u novi proizvod (tableta, krema i dr.)
 • Vježbe i praktična nastava se izvode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor i obavezan je. Polaznik vodi dnevnik rada praktične nastave. Oblik realizacije nastavnog procesa je konzultativno-instruktivna nastava koja obuhvaća: uvođenje polaznika u obrazovni rad, predavanje određenih nastavnih jedinica – tema, vježbe i praktičnu nastavu, upute za samostalni rad i samoučenje, skupne i pojedinačne konzultacije. Nastava je prilagođena životnoj dobi polaznika, njihovom radnom iskustvu i predznanju.

 

Kako bi polaznici svladali gradivo koje je izloženo u udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima, polaznici trebaju prisustvovati grupnim konzultacijama. Prilikom konzultativno-instruktivne nastave, koriste se udžbenici i drugi didaktički materijali (nastavna pisma, tablice i dr.), koje polaznici dobivaju za svaki nastavni program, odnosno predmet. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika. Polaznik na taj način realizira svoje stručno obrazovanje za poslove Sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u obimu predviđenom nastavnim planom i programom.

 
UVJETI UPISA

U Program se mogu upisati osobe sa najmanje:


 • navršenih 18 godina
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja 

  ZAŠTO OVAJ PROGRAM

  Osim što ćete se kretati u prirodi,  odlično ćete se osjećati, izgledati i bit ćete mnogo zdraviji! Ugodno učinit korisnim - ljekovito bilje spada među najisplativije kulture, osobito na manjim površinama. Hrvatska je zemlja u kojoj uspijeva ljekovito bilje izuzetne kvalitete s vrlo visokim postotkom eteričnog ulja u biljnoj masi.

   

  KONTAKT 

   

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi programa ili se želite upisati, slobodno nas kontaktirajte a mi

  ćemo se potruditi da vam odgovorimo u što kraćem roku:


  Tel.: +385 (0) 95 200 00 08

  E- mail: info@program-plus.org

     

  OGRANIČENI BROJ POLAZNIKA

   

  Ograničen broj polaznika omogućava vam dovoljno vremena i “prostora”  kako biste mogli aktivno sudjelovati u obrazovanju.

   

  IZVOĐENJE PROGRAMA

  Nastava se organizira vikendom:


     petak:             15,30  -  20,00   sati

   subota:                 8,30  -  20,00   sati

  nedjelja:                9,30  -  20,00   sati 


  Tijekom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom.

   

  CIJENA PROGRAMA 

  6.500,00 kuna

   

  Sudjelovanje u programu je vrlo pristupačno i fleksibilno. Ako ste vlasnik tvrtke ili obrta, iznos uplaćen za sudjelovanje u Programu priznaje se kao poslovni trošak. U cijenu su uključeni:

  •  prijevozni troškovi na udaljena mjesta praktične nastave-organiziran prijevoz
  •  svi potrebni materijali za učenje i vježbe
  •  materijali za praktičnu nastavu i vježbe

  UPISI U TIJEKU

  U tijeku su upisi u program obrazovanja odraslih za poslove Sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

   

  PODACI ZA UPLATU 

   

  PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogučnost plačanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade)

  Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade.

  Ostali od 6 do 12  rata uz zadužnicu.


  Primatelj:     Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

        IBAN:     HR6923600001102616267

      Model:      99

      Svrha:     Uplata za edukaciju - Program osposobljavanja za  poslove sakupljača, proizvođača i     

                      prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

  POČETAK PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

   

  Prijave možete poslati poštom na adresu:

  Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

  51000 RIJEKA, Viktora Cara Emina 5

      Natječaj za program cjeloživotnog obrazovanja za poslove

   Sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

   
  ili na
   
  e-mail: info@program-plus.org
   

   

  Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

  vrh stranice