OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE SOBARICE/SOBARA


Zašto je danas u Republici Hrvatskoj potreban program osposobljavanja kadrova za poslove sobarice/sobara?

Ubrzani razvoj turizma u Republici Hrvatskoj, kao i razvoj turističke ponude, stvara povećanu potrebu za stručnim hotelskim osobljem, a posebno za osposobljenim kadrovima koji bi obavljali poslove sobarice/sobara. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Primorsko-goranskoj županiji tijekom veljače 2016., od ukupnoga broja nezaposlenih, bila je 9.291 nezaposlena žena (57,2 %) i 6.963 nezaposlena muškarca (42,8 %). Udio žena u evidentiranoj nezaposlenosti u usporedbi s istim mjesecom 2015. se povećao, a udio muškaraca smanjio za 0,6 postotna boda.
Osposobljavanje potencijalnih polaznika ovog programa pridonijet će razvoju usluga u turizmu, kao i zapošljavanju ugroženih skupina. Tako će ovaj program dati polaznicima kompetencije koje od njih traže poslodavci odnosno HZZ prilikom posredovanja pri zapošljavanju.
Program se donosi zbog potreba državnog, regionalnog i lokalnog okruženja, kao i potreba polaznika za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja iz područja poslova sobarice/sobara za osobne potrebe i potrebe poduzeća koja žele stručno osposobiti svoje zaposlenike.

Trajanje programa i način izvođenja

Osposobljavanje se provodi kroz redovnu i instruktivno-konzultativnu nastavu u skupinama i pojedinačno na praktičnom radu. Trajanje nastave određen je ovim nastavnim, planom i programom i provodi se u trajanju od 150 nastavnih sati. Teorijski dio programa traje 70 nastavnih sati. Praktični dio osposobljavanja odvija se u hotelima, hotelskim domaćinstvima i hostelima, pod nadzorom osposobljene osobe, u trajanju od 75 sati.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa za poslove sobarice/sobara?

 Prepoznati organizaciju poslovanja hotelskog domaćinstva i obavljati zadaće hotelskog domaćinstva
 Komunicirati na primjeren način sa gostima i primijeniti pravila poslovnog bontona Odabirati i pripremiti živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih skladištiti na pravilan način.
 Koristiti odgovarajuću računalnu tehniku u hotelskom domaćinstvu
 Koristiti odgovarajuću tehniku i postupke u samostalnom čišćenju, pospremanju i održavanju opreme i inventara hotelskih soba
 Primijeniti pravila rukovanja aparatima i prepoznati karakteristike i svojstva inventara koji se koriste u hotelskom domaćinstvu.
 Primijeniti pravila brige za okoliš, zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa

 završena osnovna škola
 navršenih 15 godina starosti
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova sobarice/sobara

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

1. Osnove hotelskog domaćinstva
2. Poslovi sobarice/sobara
3. Komuniciranje i poslovni bonton
4. Zaštita na radu i prva pomoć
5. Praktična nastava

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice