OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KUHAR/KUHARICA

Zašto je danas u Republici Hrvatskoj potreban program osposobljavanja kadrova za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica?

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje posao kuhara je deficitarno zanimanje u lokalnom i regionalnom okruženju u kojem će se program izvoditi. Završetkom ovog programa polazniku je pružena mogućnost zapošljivosti, a time i konkurentnosti na tržištu rada, s obzirom na dobivene potrebne kompetencije.

Trajanje programa i način izvođenja

Program osposobljavanja u trajanju od 162 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno- instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 62 sata izvodi se u učionici Ustanove za obrazovanje odraslih. Vježbe u trajanju od 10 sati i praktični dio programa u trajanju od 90 sati izvodi se u ugostiteljskim objektima s kojima Ustanova za obrazovanje odraslih ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Nakon završetka teorijskog i praktičnog djela nastave provodi se završna provjera znanja.

Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa kuhar/ica

 Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.
 Ispravno koristiti i održavati kuhinjski pribor, aparate i uređaje različitih namjena.
 Odabirati i pripremiti živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih skladištiti na pravilan način.
 Pomoći pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju jela.
 Odabirati i sastavljati dnevnih i tjednih jelovnika.
 Obavljati djelatnosti pripreme hrane prema zakonskim propisima i pravilima struke.
 Pomagati pri pripremi, i gotovljenju složenijih jela te pripremati sve vrste hladnih i toplih jela.

Uvjeti upisa

 završena osnovna škola
 navršenih 15 godina starosti
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

1. Zaštita na radu
2. Osnove higijene
3. Ugostiteljska roba i oprema
4. Osnove kuharstva
5. Praktična nastava

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice