OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KONOBAR/KONOBARICA

Zašto je danas na tržištu rada potrebno osposobljavanje kadrova za jednostavne poslove u zanimanju konobar/ica?

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje posao konobara je deficitarno zanimanje u lokalnom i regionalnom okruženju u kojem će se program izvoditi. Završetkom ovog programa polazniku je pružena mogućnost zapošljivosti, a time i konkurentnosti na tržištu rada, s obzirom na dobivene potrebne kompetencije.

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program osposobljavanja u trajanju od 200 sati realizirati će se redovitom ili konzultativno- instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 63 sati izvodi se u učionici Ustanove za obrazovanje odraslih. Vježbe u trajanju od 17 sati i praktični dio programa u trajanju od 120 sati izvode se u ugostiteljskim objektima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

Nakon završetka teorijskog i praktičnog djela nastave provodi se završna provjera znanja. Glavna područja usluga i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobara/konobarice

 • Pravilno odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i opremu
 • Obavljati pripremne radove u vidu pranja, brisanja, pripremanja i čišćenja radnog mjesta te opreme i pribora za rad
 • Pri posluživanju odabrati i pravilno postaviti stolne postave 
 • Odabrati i postaviti pribor za posluživanje na stol
 • Na ispravan način koristiti aparate, uređaje i opremu u ugostiteljstvu
 • Primijeniti odgovarajuće postupke i pomagati u posluživanju, pića, napitaka i jednostavnijih obroka
 • Rukovati poslužnim priborom te pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
 • Komunicirati s gostima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona

Uvjeti upisa

 • najmanje 18 godina starosti
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobara

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

 1. Osnove ugostiteljstva
 2. Osnove ugostiteljskog posluživanja
 3. Strani jezik struke
 4. Zaštita na radu i zaštita od požara
 5. Praktična nastava

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice