O nama

O NAMA

Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS registrirana je na temelju prethodnog odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 3. travnja 2013. godine kod Trgovačkog suda u Rijeci 24. travnja 2013. godine:

  MBS 40302753

    MB 4026691

   OIB 54249286776

na adresi:  

51000 Rijeka

Viktora Cara Emina 5 (zgrada Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci)

U razvitku obrazovne ponude otvaraju se neke nove potrebe i suvremeni zahtjevi, motivirani promjenama na tržištu rada, strategijom razvoja, na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Obrazovanje mora biti dostupno svima pa se svakom pojedincu mora omogućiti učenje onako kako najbolje odgovara njegovim mogućnostima i potrebama. Fleksibilnost je također važan zahtjev jer fleksibilizacija gospodarstva i društva zahtijeva promjenu u području obrazovnih kvalifikacija.


Posebnu pozornost valja pri tome obratiti na ciljnu skupinu – nezaposlene. Ustanova ProgramPLUS u okviru obrazovnog sustava osigurava obrazovnu ponudu obrazovanja odraslih u  cjeloživotnom učenju i to za stjecanje: 

  • profesionalnih znanja
  • socijalnih vještina 
  • umijeća očuvanja i zaštite okoliša.  

Učenje i obrazovanje ne završava se izlaskom iz škole ili fakulteta. Za uspjeh su potrebna nova znanja i vještine. Da bi se razvila nova znanja i vještine koja bi pojedincima ojačala poziciju u radnom okruženju ili ih učinila konkurentnijim na tržištu rada, valja ulagati u dodatno obrazovanje. Obrazovnim programima definiraju se mjerljivi pokazatelji razine ishoda učenja prema EQF (European Qualifications Framework) i HKO (hrvatski kvalifikacijski okvir) kroz sposobnosti, znanja i vještine, što u konačnosti osigurava kompetencije.

Ustanova prihvaća smjernice EU i iskustva drugih zemalja u izgradnji ponuđenih obrazovnih programa koji osiguravaju mobilnost kao smisao kvalifikacijskog okvira. Važno je istaći da se pri odabiru sadržaja vodilo računa o tome da oni budu usporedivi i sa  sadržajima učenja u zemljama Europske unije pa i OECD-a na tom nivou obrazovanja, radi lakše usporedivosti definiranja HKO sa EKO-om.

  

TKO MOŽE UPISATI NAŠE PROGRAME CJELOŽIVOTNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA


Naše Programe mogu upisati svi polaznici koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje (ili imaju višu i visoku razinu obrazovanja) u Republici Hrvatskoj (dokazuju svjedodžbom ili drugim odgovarajućom vjerodostojnom ispravom) ili u inozemstvu (dokazuju Rješenje nadležnog tijela o priznavanju svjedodžbi ili drugih isprava u Republici Hrvatskoj), a i poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili minimalno radno iskustvo.

Osposobljavanja i usavršavanja koje provodimo zanimljiva su osobama koje žele proširiti svoje znanje, povezati iskustvo s teorijom. Kroz programe osposobljavanja i usavršavanja polaznici će steći kvalitetnije profesionalno obrazovanje na temelju kojega je mogući daljnji osobni razvoj u struci; spoznat će vlastite mogućnosti i dosege, radne, zakonske, ekonomske i socijalne odnose; planirat će postupke i tijek rada.

 

Težište u programima osposobljavanja i usavršavanja isključivo je na strukovnim sadržajima, vježbama i praktičnoj nastavi. Ovako koncipirani programi olakšavaju zapošljavanje, a tržištu rada omogućuju brzo i efikasno rješavanje problema radne snage.

Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice