O nama

O NAMA

Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS registrirana je na temelju prethodnog odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 3. travnja 2013. godine kod Trgovačkog suda u Rijeci 24. travnja 2013. godine:

  MBS 40302753

    MB 4026691

   OIB 54249286776

na adresi:  

51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 5 

U razvitku obrazovne ponude otvaraju se neke nove potrebe i suvremeni zahtjevi, motivirani promjenama na tržištu rada, strategijom razvoja. Fleksibilnost je također važan zahtjev jer fleksibilizacija gospodarstva i društva zahtijeva promjenu u području obrazovnih kvalifikacija.

Posebnu pozornost valja pri tome obratiti na ciljnu skupinu – nezaposlene. Ustanova ProgramPLUS u okviru obrazovnog sustava osigurava obrazovnu ponudu obrazovanja odraslih u cjeloživotnom učenju i to za stjecanje: 

  • profesionalnih znanja
  • socijalnih vještina 
  • umijeća očuvanja i zaštite okoliša.  

Učenje i obrazovanje ne završava se izlaskom iz škole ili fakulteta. Za uspjeh su potrebna nova znanja i vještine. Da bi se razvila nova znanja i vještine koja bi pojedincima ojačala poziciju u radnom okruženju ili ih učinila konkurentnijim na tržištu rada, valja ulagati u dodatno obrazovanje. Obrazovnim programima definiraju se mjerljivi pokazatelji razine ishoda učenja prema EQF (European Qualifications Framework) i HKO (hrvatski kvalifikacijski okvir) kroz sposobnosti, znanja i vještine, što u konačnosti osigurava kompetencije.

Ustanova prihvaća smjernice EU i iskustva drugih zemalja u izgradnji ponuđenih obrazovnih programa koji osiguravaju mobilnost kao smisao kvalifikacijskog okvira. Važno je istaći da se pri odabiru sadržaja vodilo računa o tome da oni budu usporedivi i sa  sadržajima učenja u zemljama Europske unije pa i OECD-a na tom nivou obrazovanja, radi lakše usporedivosti definiranja HKO sa EQF.

 

TKO MOŽE UPISATI NAŠE PROGRAME CJELOŽIVOTNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA


Naše Programe mogu upisati svi polaznici koji su stekli trogodišnje i četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje (ili imaju višu i visoku razinu obrazovanja) u Republici Hrvatskoj (dokazuju svjedodžbom ili drugim odgovarajućom vjerodostojnom ispravom) ili u inozemstvu (dokazuju Rješenjem nadležnog tijela o priznavanju svjedodžbi ili drugih isprava u Republici Hrvatskoj), a i poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili minimalno radno iskustvo.


Osposobljavanja i usavršavanja koje provodimo zanimljiva su osobama koje žele proširiti svoje znanje, povezati iskustvo s teorijom. Kroz programe osposobljavanja i usavršavanja polaznici će steći kvalitetnije profesionalno obrazovanje na temelju kojega je mogući daljnji osobni razvoj u struci; spoznat će vlastite mogućnosti i dosege, radne, zakonske, ekonomske i socijalne odnose; planirat će postupke i tijek rada.

Težište u programima osposobljavanja i usavršavanja isključivo je na strukovnim sadržajima, vježbama i praktičnoj nastavi. 

Ovako koncipirani programi olakšavaju zapošljavanje, a tržištu rada omogućuju brzo i efikasno rješavanje problema radne snage.

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice