Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Zašto je posao njegovatelja/njegovateljice danas deficitaran i sve cijenjeniji na tržištu rada?

U cijelom se svijetu pa i u Republici Hrvatskoj ubrzano pojačava trend starenja stanovništva, što znači da u tim demografskim kretanjima sve više raste broj starijih u odnosu na aktivno stanovništvo. Potreba za dodatnom društvenom, socijalnom skrbi sve više raste, ali i potreba za educiranim kadrom koji bi pokrio društvene potrebe. Trend povećanja udjela starijeg stanovništva posebno je izražen u najrazvijenijim europskim zemljama. Njegovatelji/njegovateljice se sve više traže, u njemačkim bolnicama i staračkim domovima alarmantno nedostaje oko 30 000 kvalificiranih njegovatelja i njegovateljica.

Sukladno mjerama Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče zapošljavanje odraslih osoba koje su sudjelovale u programima obrazovanja odraslih. Upravo zato se u Ustanovi ProgramPlus uskoro pokreće program cjeloživotnog obrazovanja, odnosno osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba. Nastavu će voditi tim renomiranih stručnjaka, iskusnih predavača, u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija, Sveučilišta u Rijeci. O svim preciznijim detaljima i početku programa zainteresirani kandidati moći će se uskoro informirati na našoj internet-stranici.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program traje 500 sati, od čega će teorijski dio OTPADA 170 sati, vježbe 50 sati, a praktična nastava se izvodi u trajanju od 280 sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor. Praktična nastava se realizira u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Tijekom praktične nastave polaznici vode dnevnik praktične nastave. 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

 

Tijekom programa polaznici stječu znanja i vještine potrebne za njegovanje starijih i nemoćnih osoba:


  • razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
  • prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba 
  • komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona
  • primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
  • primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

UVIJETI UPISA

  • navršenih 18 godina
  • završena osnovna škola
  • iječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/njegovateljice
  • psihička stabilnost osobe i dobra psihofizička kondicija (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika)

 

NASTAVNE CJELINE I PREDMETI

1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije

2. Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba

3. Zaštita na radu i prva pomoć

4. Praktična nastava

Završetkom osposobljavanja za njegovatelja/njegovateljicu, sa stečenim javnim dokumentom moći ćete upisati svoje zanimanje u e-knjižicu rada.

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice