Medicinska znanja za nemedicinare

O MODULU OSPOSOBLJAVANJA

U nizu cjeloživotnih programa za kvalitetno razumijevanje i sigurno obavljanje djelatnosti neizostavni su dio osnovnih znanja iz medicine, bolje rečeno zahtijeva se sve veći nivo stručnih medicinskih znanja. Određen nivo medicinskih znanja je neophodan raznim vrstama terapeuta koji nemaju službenu medicinsku naobrazbu za kvalitetno razumijevanje i sigurno obavljanje djelatnosti, homeopatima, nutricionistima, zatim nizu djelatnika koji koriste razne metode unutar tradicionalne kineske medicine (akupresura, tuina, akupunktura, elektroakupunktura, ...) fitoterapije, Wellnes terapeutima,... . Predavanjima I praktičnim radom na vrlo jednostavan, slikovit način upoznati ćete osnove I dobiti uvid iz osnova anatomije i fiziologije ljudskog organizma, javnog zdravstva i epidemiologije te osnova hitne medicine,.... Predavači/profesori koristeći napredne metode obrazovanja I tehnike predavanja uz vizuelne prezentacije približavaju složeno medicinsko znanje polaznicima, čije je osnovno formalno obrazovanje vrlo raznoliko. 

Završetkom osposobljavanja omogućiti će se prepoznavanje osnovnih grupa simptoma i bolesti, razumijevanje medicinskih nalaza, naučiti ćete prepoznati i razlikovati razna stanja i faze bolesti, pružanje prve pomoći i korištenje opreme za pružanje prve pomoći s obveznom dozom etike i humanosti. Programom su uključene i zdravstvene informacije ali i okolišni, socio-ekonomski i drugi čimbenici koji utječu na životne navike koje određuju zdravlje.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA


Program modula osposobljavanja traje 140 sati , od toga  predavanja/nastave  90 sati (60  sati skupne konzultacije + 50  sati individualne konzultacije + 30 sati praktične nastave ( 20 sati vježbi +10 sati pratktične nastave i seminara). Programom se osposobljavaju osobe za stjecanje znanja, vještina i kompetencija iz medicinskih znanja za nemedicinare a namijenjen je onim pristupnicima koji su prethodno završili različite srednje medicinske, ekonomske ili srodne škole i stekli određeno radno iskustvo u praksi. U realizaciji programa nude se modula/bloka predavanja, vježbi i praktične nastave kroz koja će polaznik steći ona specijalistička znanja, koja najbolje odgovaraju profilu aktivnosti, kojem se polaznik želi usmjeriti a potrebna su medicinska znanja. Predavanja će biti prilagođena mogućnostima zaposlenih polaznika, tako što će se polaznici upućivati na samostalni rad i proučavanje literature, a izvođenje nastave bit će u skraćenom (kondenziranom) obliku, organizirano tijekom vikenda ili u popodnevnim i večernjim satima, prilagođeno potrebama i željama polaznika na bazi prethodnog dogovora prije početka ciklusa osposobljavanja. Praktični rad, praktične vježbe, seminarski ciklusi sastavni su dio nastavnog procesa. Evidencija pohađanja predavanja vodi se u elektronskom obliku za svaki predmet pojedinačno. 

Za vježbe i praktičnu nastavu vode se dnevnici. Način polaganja ispita određuje predmetni nastavnik/profesor. Praktična nastava koncipirana je da uz minimalno vrijeme ostvariti maksimalan učinak kod polaznika. Silabusi su strukturirani su prema andragoškim principima i principima struke te zadovoljavaju sve stilove učenja odraslih. Vježbe i praktična nastava je koncepirana za rad u malim grupama od max. do 6-8 polaznika.


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA IZ MODULA MEDICINSKA ZNANJA ZA NEMEDICINARE

 

Program vodi računa o prethodnom obrazovanju polaznika, znanju, vještinama i specifičnim potrebama odraslih (onima koji u okviru svojega inicijalnoga obrazovanja nisu stekli potrebne kompetencije). Polaznici su spremni odmah koristiti znanja i vještine - kompetencije koje su dobili tijekom osposobljavanja te ih mogu koristiti u svakodnevnim poslovnim aktivnostima završetkom osposobljavanja će stjeći:.

 • temiljna medicinskih znanja
 • temiljna znanja iz osnova anatomije i fiziologije ljudskog organizma
 • temiljna znanja iz osnova interne medicine sa osnovama  iz patofiziologije
 • temiljna znanja iz osnova osnove javnog zdravstva (zdravstveni odgoj, higijena, dezinfekcija i epidemiologija)
 • prepoznati osnovne grupe simptoma i bolesti...
 • razumijevanje medicinskih nalaza...
 • prepoznati i razlikovati razna stanja i faze bolesti...
 • pružati prve pomoć i korištiti opremu za pružanje prve pomoći
 • prepoznati čimbenike koji utječu na životne navike koje određuju zdravlje


PREDAVAČI I MENTORI


Predavači su iskusni stručnjaci s dugogodišnjem radu i iskustvu rada na medicinskom fakultetu. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična znanja i vještine. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih zadataka i analiza primjera


NASTAVNI PLAN I PROGRAM


 Polaznik upisuje nastavne cjeline/predmete:


 • OSNOVE ANATOMIJE S FIZIOLOGIJOM LJUDI
 • OSNOVE INTERNE MEDICINE SA OSNOVAMA  IZ PATOFIZIOLOGIJE
 • OSNOVE JAVNOG ZDRAVSTVA (ZDRAVSTVENI ODGOJ, HIGIJENA, DEZINFEKCIJA I EPIDEMIOLOGIJA)
 • OSNOVE HTNE MEDICINE (PRVA POMOĆ)

Napomena:

Praktična nastava / praktični rad ili drugi oblici stjecanja praktičnog iskustva realiziraju se u izabranim sustavima - bolničke ustanove, ambulantama opće medicine.


U program su uključena predavanja, radionice i panel rasprave na kojima se obrađuju tematske cjeline:


 • Alternativni pogled na zdravlje
 • KAM i moderna (alopatska) medicina
 • Hrana kao lijek


koje vode istaknuti stručnjaci - predavači i praktičari koji polaznicima daju jedinstvene perspektive suprotstavljenih strana.


OPĆE INFORMACIJE

 

Program modula medicinska znanja za nemedicinare sastavni je dio programa :

 • Osposobljavanje za terapeute bioenergoterapije, i
 • Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® 

Upisom u jedan od programa upisujete i modul medicinska znanja za nemedicinare.

Ukoliko želite upisati samo modul medicinska znanja za nemedicinare potrebno je ispuniti prijavnicu i dostaviti e-mailom na adresu: tajnistvo@program-plus.org

U prijavnici nam naznačite tip polaznika, odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.

U slučaju da već imate medicinsku edukaciju (srednja medicinska škola minimalno ili u okviru nekog drugog formalnog obrazovanja) onda upisujete programe bez ovog modula.


Mogućnost plaćanja u ratama. 

U cijenu su uključeni i obrazovni materijali. 
 
PRIJAVA ZA PROGRAM


Prijave se šalju e-mailom na adresu:  tajnistvo@program-plus.org
 

prijavnica-osposobljavanje.pdf

izjava zop.pdf


IZVOĐENJE PROGRAMA


Nastava se organizira u tjednu:


petak: 15,00 - 21,00 sati
subota i nedjelja:  09,00 - 17,00 sati 


Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom. Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s programima ili se želite upisati, kontaktirajte nas. 

Sve informacije dostaviti ćemo e-mailom u najkraćem roku.

 

Kontakt e-mail: info@program-plus.org

 

Programi obrazovanja započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa. 

 

Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice