Energetske metode

OBRAZOVANJE PRAKTIČARA ENERGETSKIH METODA (BIOENERGOTERAPEUTA I RADIESTEZISTE)

Prirodna medicina – holistički pristup zdravlju

U vrijeme moderne tehnologije čudotvorna su otkrića na polju kemije, biologije, farmakologije, ima puno novih lijekova koji, prema stavu oficijelne medicine i farmaceutske industrije liječe uspješno mnoštvo tjeskoba i bolesti. Sve više i više ljudi privlači prirodna medicina.  Zašto je to tako? Ljudi smatraju da konvencionalna medicina nema mogućnosti rješavanja svih zdravstvenih problema, odnosno iscjeljenje se temelji na prirodnim lijekovima, uključujući i prateći odgovarajući način života. To nije agresivan pristup i znatno je jeftiniji od uzimanja jakih sintetičkih medikamenata. Možda je u svemu najvažnije to što je takav način usmjeren na holističko održavanje zdravlja čovjeka kao cjeline, a ne usredotočuje se samo na simptome bolesti. Prirodna medicina pokušava spriječiti bolest, umjesto da je samo liječi kao što to radi konvencionalna medicina.

Prirodna medicina nudi trajno dobro zdravstveno stanje zato što vodi računa o načinu života i bavi se cijelom osobom - njezinim tijelom, umom i duhom, a ne samo simptomima lošeg zdravlja. Neki znanstvenici kažu da je alternativna medicina pseudoznanost koja nalikuje alkemiji, a pacijenti potpadaju pod placebo efekt. Je li to baš tako?

 

Konvencionalna medicina i/ili alternativni pristup
 

Liječenje konvencionalnom medicinom najčešće se koristi u bolnicama i klinikama. Iako je takva vrsta liječenja često skupa, ponekad i veoma invazivna, vrlo je dobra za mnoga akutna stanja i nikad ne treba zanemariti ili podcijeniti njene prednosti. S druge strane, svaki medicinski tretman koji nije u području konvencionalne medicine a pacijenti ga koriste umjesto toga, poznat je kao alternativna medicina. Uobičajen je naziv za stotine starih i novih vještina u namještanju kostiju, liječenju travama, homeopatskom liječenju, akupunkture, kineske medicine, ajurvede... Sve alternativne metode korištene zajedno s konvencionalnim metodama poznate su kao komplementarne medicinske metode. WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) koristi nazive i podjelu na tradicionalnu medicinu vezanu za specifičnu kulturu nekog naroda, komplementarnu koja nadopunjuje službenu medicinu, integrativnu koja uzima najbolje od svih znanstveno potvrđenih terapija i alternativnu medicinu.

 
Alternativne metode danas u svijetu

U vrijeme brzog razvoja tehnologije i znanosti, kada su ljekarne prepune lijekova, a u medijima se govori o sve bržem razvoju medicine, sve se više ljudi okreće alternativnom načinu liječenja. Usprkos vjerovanju da ljudi većinom koriste klasičnu medicinu, istraživanja pokazuju obratno. Statistika govori, da većina ljudi u svom životu zapravo kombinira alternativne metode i klasičnu medicinu.
Medical Journal of Australia (australijski medicinski časopis) tvrdi, da otprilike polovica stanovništva razvijenih zemalja koristi neku od alternativnih metoda. Prema CNN-u, polovica svih medicinskih škola sada nudi tečajeve alternativne medicine. Svjetska zdravstvena organizacija  procjenjuje, da se 80% stanovništva oslanja na alternativnu medicinu kao osnovni način brige o zdravlju. Svjetska zdravstvena organizacija izabrala je tradicionalnu kinesku medicinu za propagiranje zdravog načina života u 21. stoljeću.
Interesantan podatak, ali ne i iznenađujući - samo 12% odraslih koristi CAM uz konsultacije sa stručnjacima za komplementarnu i alternativnu medicinu, a 88% uzima odgovornost za vlastito zdravlje i koristi alternativnu terapiju bez konzultacija za stručnjacima. Alternativna medicina je rastući trend u svijetu jer je jeftinija, pristupačnija i manje agresivna prema organizmu nego što su to metode konvencionalne medicine.

Temeljno pravilo u medicini je „Primum non nocere “, što znači „prije svega, ne štetiti“ pacijentu. To znači da se ne smije dati pacijentu ono što će mu pogoršati stanje, ali mu se ne smije niti uskratiti ono što mu može koristiti ili pomoći u liječenju. 
Pružanje i prihvaćanje pomoći izvan medicinskih institucija česta je pojava kao posljedica težnje za manjom patnjom, bržim izlječenjem, zaobilaženjem birokratsko-socijalno-zdravstvenih zapreka; nastaje i zbog cjelovitijeg odnosa s osobom koja pruža pomoć za zdravstveno poboljšanje. Obično alternativni terapeuti zastupaju uglavnom jedan alternativni sustav s odgovarajućim tehnikama.

 
Čovjek i energija 
 

Život s energijom naša je stvarnost, jer je čitavo naše tijelo sačinjeno od atoma, odnosno energije. Mi jesmo energija. Stoga je tjelesne procese, kao i zdravstveno stanje općenito, prikladno promatrati na dubljoj, izvornoj energetskoj razini. Bilo koja vrsta bolesti ili najsitnijeg poremećaja primarno je vidljiva upravo na energetskoj razini. Svaki je poremećaj stvoren prvo u našoj energetskoj matrici, odnosno biopolju, a zatim se s vremenom manifestira kao tjelesni poremećaj.

Znanstveno objašnjenje načina djelovanja energetskih (iscjeliteljskih) terapija, koje čine dio energetske medicine, kojoj pripadaju sve terapije u kojima je liječenje, zasnovano je na energetskoj regulaciji procesa u organizmu korisnika.  Različito je poimanje pojma energije u raznim tipovima tih terapija, tako da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije registrirano oko 100 raznih energija. Vrlo mali dio čine realno postojeće energije - tek nekoliko, čije je postojanje znanstveno ispitano i potvrđeno, a mnogo je veći broj tzv. pretpostavljene energije

Osnovano se može tvrditi da je sva komplementarna medicina u suštini energetska medicina, jer se u svakoj od komplementarnih terapija operira s jednom ili više energija (bioenergija), što vrijedi  za tradicionalne terapije (akupunktura, qi-gong, prana, ayurveda, joga…), tako i za suvremene komplementarne terapije, nastale ekstenzijom ili reinterpretacijom tradicionalnih učenja (elektro-akupunktura, mikrorezonantna terapija, biorezenonanca, sekcijska terapija, reiki, rekonekcija, kvantna terapija itd.).

 
Ljudski organizam kao energetski sustav

U energetskim terapijama ljudski organizam se poima kao energetski sustav, čije je funkcionalno (zdravstveno) stanje određeno stupnjem energetske balansiranosti energetskih procesa, koji se u njemu odvijaju. Funkcionalni poremećaji (bolesti) su posljedica energetskih poremećaja, zbog kojih se u pojedinim somatskim strukturama javlja energetski deficit ili suficit, a cilj terapija je ukloniti ih i uspostaviti energetski balansa. Ovakav pristup je u suštini holistički, jer je energetsko stanje ljudskog organizma, kao i svakog fizičkog i biofizičkog sustava, odraz stanja cjeline, a ne zbroja stanja pojedinih dijelova sustava. Naime, ne može energetski deficit u nekom dijelu tijela biti kompenziran suficitom u nekom drugom dijela tijela, nego u svakom dijelu tijela mora biti uspostavljena energetska ravnoteža, tj. ne smije biti nijedan višak ni manjak.
Uklanjanje zdravstvenih problema svodi se na uspostavu energetske bilance. Nadalje, susreću se dva pojma postupka liječenja. Prema prvom, terapeut tijekom terapije usmjerava svoju energiju u tijelo pacijenta i tako rješava problem energijskog disbalansa, a po drugom terapeut samo energetski stimulira obrambene mehanizme u ljudskom urganizmu i tako stimulira uspostavljanju regularnih fizioloških funkcija, a time i energetski balans. Drugim riječima, energetska terapija je snažan imunostimulans. U nekim energetskim terapijama smatra se da su uzrok bolesti negativne energije, pa se liječenje temelji na vjerovanju da se one mogu i trebaju izbaciti iz organizma. Međutim, kako ćemo objasniti i pokazati, nepobitna je činjenica da ne postoje negativne energije, koje se mogu poništiti nekim pozitivnim energijama.
Energetskim terapijama se djeluje na energijske procese u ljudskom organizmu, odnosno na energiju ili energije koje u njemu postoje. Zato je za valjan opis djelovanja tih terapija neophodno poznavati prirodu i svojstva svih energija koje postoje u ljudskom tijelu. Veliki broj takvih terapija operira sa jednom pretpostavljenom energijom (suptilna energija, spiritualna energija, životna energija, životna sila, chi, prana, orgon, bioplazma, univerzalna energija, energija morfogenetskog polja, energija torzionog polja itd.). Znatan je broj terapija u kojima se navodno operira sa bioenergijom, koja se može smatrati realno postojećom, ali pritom joj se pripisuju nepostojeća svojstva, što je čini nerealnom.
Pojam energije je uveden tek 1807. godine, ali do danas je detaljno znanstveno ispitan, i to tako da ne ostavlja prostor za bilo kakve dvojbe. Potpuno je ispitan skup svih postojećih energija u prirodi, kome pripadaju i energije u ljudskom tijelu, ali taj skup prethodno ne pripada zagradama gore navedene energije.


Mi i energija

Činjenice o energetskim svojstvima ljudskog tijela, energetskim procesima koji se pojavljuju u njoj i mehanizmima djelovanja i različitim pristupima komplementarnih energetskih terapija:
• Ljudski organizam je složen dinamički energetski sustav, u kome se neprestano odigravaju brojni energetski procesi, počevši od onih u složenom biomolekulima i stanicama do onih u tkivima i svim somatskim strukturama. Uglavnom, svi ti energetski procesi su elektromagnetski, jer je ljudski organizam najsloženiji elektrodinamički sustav u prirodi.
• Fiziološki i svi drugi procesi u zdravom organizmu popraćeni energetskim promjenama, pri čemu su neke od njih usmjerene na održavanje stabilnog zdravstvenog stanja (homeostaze), a druge su izazvani promjenama ambijentalnih (životnih) uvjeta. Prilagodljivost ljudskog organizma odražava činjenicu da svaka fizička ili mentalna aktivnost dovodi do reverzibilnih promjena energije (opuštanje). Primjerice kada trčimo raste stupanj zagrijanosti organizma, a kada stanemo nastaje obrnuti spontani povratni process hlađenja do normalne temperarture.
• Bolest je posljedica poremećaja nekih tjelesnih funkcija ili fizioloških procesa, koji se prate za zdravlje štetnim ireverzibilnim promjenama energije. Svatko komplementarno ili medicinsko liječenje, izuzimajući kirurške intervencije, u biti je energetska terapija, jer regulacija funkcionalnih poremećaja je neizbježno praćena i regulacijom energetskih procesa na način koji odgovara zdravom stanja organizma (homeostazi).

Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice