Dadilja

U Republici Hrvatskoj sve više raste potreba za educiranjem stručnih i kompetentnih kadrova koji bi prema potrebama suvremenog društva mogli obavljati posao dadilje. To roditeljima otvara mogućnost da se o njihovoj djeci primjereno skrbe kompetentne i educirane osobe. Takva skrb velika je pomoć cijeloj obitelji, indirektno i društvenoj zajednici i zato se u Ustanovi ProgramPlus uskoro pokreće program cjeloživotnog obrazovanja, odnosno osposobljavanja za dadilju. Nastavu će voditi tim renomiranih stručnjaka, iskusnih predavača.

Trajanje programa i način izvođenja

Planirano je da program traje 400 sati, od čega će teorijski dio biti u trajanju od 178 sati, vježbe 72 sata, a praktična nastava 150 sati. Praktična nastava bit će realizirana u institucijama koje se bave socijalnom skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovanim ustanovama i obrtima dadilja.

Glavna područja usluga dadilje i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa osposobljavanja:

 • samostalno se skrbiti o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 • obavljati djelatnosti dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 • primjereno komunicirati s djecom, suradnicima i roditeljima skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 • provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 • provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 • organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 • nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa

 • navršenih 18 godina
 • najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova dadilje

Nastavne cjeline u Nastavnom planu i programu:

 1. Aktivnosti djeteta
 2. Njega i zdravlje djeteta
 3. Osnove predškolske i školske pedagogije
 4. Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta
 5. Komunikacijske vještine
 6. Organizacija rada
 7. Zaštita na radu i prva pomoć
 8. Praktična nastava

O svim preciznijim detaljima i početku programa zainteresirani kandidati moći će se uskoro informirati na našoj internet-stranici.

Završetkom osposobljavanja za dadilju, sa stečenim javnim dokumentom moći ćete upisati svoje zanimanje u e-knjižicu rada.

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice