Bioz terapija

 

BIOZ terapija je holistička bioenergijsko-zonska terapija, koja pripada dijelu kvantno-medicinskih terapija:

 • holistička jer je takva svaka energijska terapija 
 • bioenergijska je jer se obavlja bioenergijom emitiranom iz ruku terapeuta 
 • zonska je jer se pritom djeluje na tzv. Head-ove zone na površini tijela klijenta 
 • kvantno-medicinska je jer je njen mehanizam djelovanja u energetskom i terapeutskom smislu praktično istovjetan sa kvantno-mehaničkom mikrorezonantnom terapijom.

BIOZ terapija je usaglašeni spoj tradicionalne (alternativne) medicine i moderne (konvencionalne) medicine. Terapija je nastala 1987. godine kao rezultat biofizičkih istraživanja prirode i suštine tada postojećih bioenergetskih terapija (Spiritualna terapija, Reiki, Prana healing…). Zasnovana je na rezultatima najnovijih referentnih naučnih istraživanja spektra zračenja ljudskog tijela, a samim tim i ljudskih ruku, koji pokazuju da on sadrži i mikrovalove milimetarskih valnih dužina vrlo malog intenziteta, kakvi se inače koriste u kvantno-mehaničkoj mikrorezonantnoj terapiji. Za razliku od uobičajene mikrorezonantne terapije, koja je somatski zasnovana, pri čemu se na oboljeli organ djeluje preko akupunkturnih točaka, u BIOZ terapiji se djeluje na funkcionalne cjeline i to preko relativno malog broja funkcionalno razvrstanih Head-ovih zona.


BIOZ je zonska ili sekcijska terapija, samim tim i konvencionalna medicinska terapija, jer je njena terapijska procedura bazirana na bioenergetskoj stimulaciji tzv. Head-ovih zona. Head-ove zone su segmenti na površini ljudskog tijela, za koje je znanstveno pokazano da su neurološki povezane s unutarnjim organima. Stimulacijom tih zona djeluje se zdravstveno stanje tijela, pri čemu za svaki organ postoji određeni skup zona, koje treba stimulirati.

BIOZ je jedina terapija kojoj prethodi procedura psihofizičke pripreme terapeuta i klijenta, koja se obavlja nekim elementima autogenog treninga, glasom i glazbom vođenih meditacija. Psihofizički nerelaksiran terapeut ne može obaviti valjanu terapiju, a psihofizički nerelaksiran klijent se često ponaša figurativno rečeno kao - zatvorena boca u koju se ne može uliti nikakva energija. Kod BIOZ terapije se obraća pažnja na energetska svojstva ambijenta, obuću i odjeću terapeuta i klijenta, koja ne bi trebala biti sintetička, tj. koja je u suglasju s načelima Enviroment medicine (Medicina okruženja). Medicina okruženja bavi se proučavanjem utjecaja zemaljskih i atmosferskih struja i naboja na ljudsko zdravlje. Pokazalo se da sintetička odjeća i obuća stvaraju oko osobe električni štit, koji radikalno narušava razmjenu energije s okolinom. U BIOZ terapiji taj se štit uklanja odabirom odgovarajuće odjeće i obuće klijenta i terapeuta, kao i ambijenta u kome se terapija obavlja.

Program usavršavanja za terapeuta bioterapije po BIOZ metodi uklapa se u aktualne tržišne trendove kao i realne mogućnosti ponude u hotelima, pansionima, lječilištima, farmama zdravlja i drugim ustanovama. Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, program polaznicima omogućava stjecanje kompetencija tako da polaznika osposobljava za samostalni terapeutski rad po BIOZ metodi.


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

  

Uz sposobnosti, razvojem vještina i stjecanjem znanja završetkom programa terapeut će:

 • planirati i organizirati samostalan rad kao terapeut BIOZ terapije
 • izvoditi BIOZ terapiju kao energetski screening-test i bioenergetsko kontaktno djelovanje sa distance na drugu osobu
 • izvoditi samostalno i pravilan način tehnike bioenergetske terapije po BIOZ metodi
 • primjenjivati kolor-test detekcije psihogenetskih uzroka somatskih i psihosomatskih problema
 • koristiti znanja iz bazične anatomije, fiziologije, patologije i ostalih osnovnih predviđenih područja i u samostalnom bioterapeutskom radu po metodi BIOZ terapije
 • brinuti se za vlastitu zaštitu na radu, sigurnost drugih, čuvati tuđe i vlastito zdravlje i okolinu.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

 

Program osposobljavanja u ukupnom trajanju od 183 sata realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu i u obliku:

 • predavanja i prezentacije uz interaktivni pristup i diskusije koje će se održavati vikendom (petkom poslijepodne i subotom i nedjeljom dopodne)
 • radionice i rad u skupinama na kojima će se obrađivati primjeri iz terapeutske prakse
 • simulacije vezane uz terapeutske metode
 • osim predavanja, video-konferencijski sustav omogućava odvijanje i drugih načina usavršavanja putem komunikacije u realnom vremenu po želji i potrebama  programa i polaznika.

Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju 87 sati, a izvodi se u dvoranama opremljenim za predavanja. Vježbe se izvode 26 sati u dvorani ili odgovarajućoj učionici koja osigurava sve potrebne standarde za izvođenje praktične nastave i vježbi. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 70 sati u terapeutskim centrima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, po prethodnom dogovorenom programu i uz kontrolu mentora.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi iz bioterapije nadzirat će mentor-terapeut.

 
NASTAVNI PLAN
 

Polaznik upisuje predmete:

 1. Povijest bioterapije
 2. Uvod u terapiju po BIOZ metodi
 3. Naučna (neurološka) zasnovanost BIOZ metode
 4. Psihološko-duhovni aspekti i priprema terapeuta za rad po BIOZ metodi
 5. Tehnike terapije u BIOZ metodi
 6. Radne  procedure u BIOZ metodi
 7. Praktična nastava

dnevnik-vjezbi.pdf

dnevnik-pn.pdf

 

PREDAVAČI I MENTORI

Predavači su iskusni stručnjaci s dugogodišnjim terapeutskim  radom i iskustvom rada na fakultetu i sam kreator metode. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična načela, znanja i vještine koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih i poslovnih rezultata. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih zadataka i analiza primjera.


VODITELJ OSPOSOBLJAVANJA 

  

prof. dr. sc. Ljubo Ristovski

 
Prof. dr.sc. Ljubo Ristovski, fizičar, neobični znanstvenik, jedini koji na ovim prostorima bavi čistom i egzaktnom znanošću iz područja KAM-a, nastojeći demistificirati neobične pojave koje se oko nas događaju gotovo svakodnevno. 
 

UVJETI UPISA


 

Ovaj program mogu upisati svi polaznici sa ispunjenim sljedećim uvjetima:

 
 • 18 + godina života 
 • srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju ili viša i visoka razinu obrazovanja 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti
 • poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo iz osnova informatičke pismenosti na razini srednjoškolskog obrazovanja

Pod jednakim uvjetima upisuju se hrvatski državljani i strani državljani. 

Termini upisa se objavljuju na web stranicama Ustanove.

 

PRIJAVA ZA PROGRAM

Prijave se šalju e-mailom na adresu:  tajnistvo@program-plus.org, sa pratećom dokumentacijom:

ispunjen obrazac prijave, dostupan na stranicI ustanove

presliku svjedodžbe završenog formalnog obrazovanja 

presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugi odgovarajući dokument (putovnica 

                strane državljane)

a početkom obrazovanja (predavanja):

liječničko uvjerenje o općoj (tjelesnoj i duševnoj) zdravstvenoj sposobnosti polaznika

uvjerenje o nekažnjavanju

Prilikom upisa u program sa svakim polaznikom sklopa se ugovor o obrazovanju, o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja te načinu završetka programa.

U prijavnici nam naznačite tip polaznika, odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.

 

prijavnica-osposobljavanje.pdf

izjava zop.pdf

 
Preslike izvornika javnih dokumenata čuvaju u dosjeu polaznika u ustanovi.IZVOĐENJE PROGRAMA
 

 

IZVOĐENJE PROGRAMA


Nastava se organizira vikendom:


petak     15,30 –  20,00  sati

subota                   8,30 –  20,00  sati

nedjelja                   9,00 –  17,00  sati 


Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom. Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. 

CIJENA PROGRAMA 


Trajanje programa u danima

30

Trajanje programa u satima

120

Cijena €

900,00

PDV

u cijeni 

 

Mogućnost plaćanja u ratama. 

U cijenu su uključeni i obrazovni materijali.


Prilikom upisa u program sa svakim polaznikom sklopa se ugovor o obrazovanju o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja te načinu završetka programa.

U prijavnici nam naznačite tip polaznika, odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.

 

PODACI ZA UPLATU 

Primatelj:      Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

IBAN:            HR6923600001102616267

Banka: Zagrebačka banka dd, Trg Josipa bana Jelačića 10

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Model:           99

Svrha:           Uplata za edukaciju

       Program osposobljavanja za poslove terapeuta BIOZ terapije

 

PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogućnost plaćanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade)

Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s programom ili se želite upisati, kontaktirajte nas.

Upute i sve informacije o programu dostavljamo E-mailom nakon upita:


info@program-plus.org

tajnistvo@program-plus 

UVJERENJE

Nakon završetka Programa  polaznik stječe uvjerenje o završenom programu osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova terapeuta BIOZ terapije.

 

Programi obrazovanja započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa. 

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice