Bioterapija po metodi Zdenka Domančića

 

Osposobljavanje za posao terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®  bazira se na stjecanju znanja, vještina i kompetencija koje odgovaraju profilu te aktivnosti.To je energetska terapija čiji je cilj održavanje dobrog zdravlja i vraćanje tijela u energetski balans. U ovom cjeloživotnom obrazovanju  kandidati stječu opća i specifična znanja po najvišim kriterijima izvrsnosti. Naglasak se stavlja na stjecanje upravo onih znanja koja nedostaju posebice u području zdravstvenog turizma. Navedeni program se uklapa  u aktualne tržišne trendove i potražnju, kao i realne mogućnosti ponude u hotelima, pansionima, lječilištima, farmama zdravlja i drugim ustanovama. Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, program polaznicima omogućuje stjecanje kompetencija  za samostalni terapeutski rad.


Ljudski organizam je energetski sistem, koji u zdravom stanju ima ravnomjerno raspoređenu energiju u svim svojim dijelovima. Svako narušavanje te ravnoteže posljedica je nekih funkcionalnih poremećaja (bolesti)“.

    

Zdenko Domančić

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u ukupnom trajanju od 515 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu:

 • na predavanjima i prezentacijama uz interaktivni pristup i diskusije koje će se održavati vikendom (petkom poslijepodne, subotom i nedjeljom prijepodne)
 • na radionicama i radom u skupinama, na kojima će se obrađivati primjeri iz terapeutske prakse
 • uz simulacije koje su u vezi s terapeutskom metodom
 • uz video-konferencijski sustav prema želji i potrebi programa i polaznika.

Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 153 sati (97 na skupne i 56 sati na individualne konzultacije), a izvodi se u dvoranama specijalno opremljenim za predavanja. Vježbe se izvode 35 sati u specijaliziranoj dvorani ili odgovarajućoj učionici. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 323 sata u hotelima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, po prethodnom dogovorenom programu i terminu. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor-terapeut s najmanje pet godina radnog iskustva u terapeutskom radu. 

  

INFORMACIJE O PROGRAMU

 
 • na kvalifikacijskoj ljestvici (prema EQF-u i HKO-u) razvrstava se kao razina 4, jer se završetkom programa stječu znanja, vještine i kompetencije iz specifičnih područja bioterapije
 • stječu se i potrebna znanja iz općih i specifičnih medicinskih sadržaja, kvalitetne i pravilne prehrane, ekologije i zaštite na radu, etike, komunikacije i pravnih propisa, računovodstva i EU prakse
 • uz relevantna teorijska znanja polaznici će steći i vještine interdisciplinarnog pristupa radi poticanja sinergijskog procesa, što je neophodno u komuniciranju sa specifičnim ciljnim skupinama korisnika usluga.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Program osposobljavanja za terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® se sastoji od nastavnih cijelina kojima se osiguravaju terapeutske kompetencije:

 

Opća znanja

Medicinska znanja za nemedicinare

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® 

Vježbe i praktična nastava

 

Nosilac programa osposobljavanja terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® : 

Zdenko Domančić, osnivač i kreator metode  


Mentori Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®:


Stjepan Domančić i Boštjan Križaj

 

dnevnik-strucne-prakse.pdf

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA


Polaznik će:


 • planirati i organizirati samostalan rad 
 • postavljati energetsku dijagnozu
 • izvoditi samostalno bioenergetsku terapiju
 • primjenjivati potrebne bioenergetske tehnike u procesu bioterapije 
 • koristiti znanja iz bazične anatomije, fiziologije, patologije i ostalih osnovnih predviđenih područja iz medicine i zdravstvene kulture u samostalnom bioterapeutskom radu
 • voditi  samostalno administrativne aktivnosti 
 • koristiti dobre pregovaračke i komunikacijske vještine u odnosu sa ostalim terapeutima i  klijentima 
 • brinuti se za vlastitu sigurnost, sigurnost drugih, čuvati zdravlje i okolinu.  

UVJETI UPISA

 

Ovaj program mogu upisati svi polaznici sa ispunjenim sljedećim uvjetima:

 • 18 + godina starosti
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje (ili viša / visoka razinu obrazovanja) 
 • završen tečajevi I i II Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.

OGRANIČENI BROJ POLAZNIKA

Ograničen broj polaznika omogućava dovoljno vremena i “prostora” za  aktivno sudjelovanje tijekom cijelog programa.


PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI


 • ispunjen obrazac prijave, dostupan na stranicama Ustanove: www.program-plus.org,
 • svjedodžbe završenog formalnog obrazovanja, u preslici
 • potvrde o završenim tečajevima Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
 • presliku domovnice ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane), u preslici

Prijave se šalju e- mailom na adresu:

 

tajnistvo@program-plus.org 


ili poštom – preporučeno, na adresu:


Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

Viktora Cara Emina 5, 51000 Rijeka
  Natječaj za program cjeloživotnog obrazovanja
 TERAPEUT BIOTERAPIJE PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA®
 
IZVOĐENJE PROGRAMA

Nastava se organizira :

radnim danom    08,30 –  20,00  sati

subota                08,30 –  20,00  sati

nedjelja                         09,00 –  17,00  sati 

Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene

programom.

CIJENA PROGRAMA 

 

Na upit

sa mogućnošću plaćanja u ratama

U cijenu su uključeni knjige i svi materijali.
 

S obzirom na to da postoji mogućnost plaćanja do 6 mjesečnih rata (bez kamate), sudjelovanje u programu je vrlo pristupačno i fleksibilno. Ako ste vlasnik tvrtke ili obrta, iznos uplaćen za sudjelovanje u programu priznaje se kao poslovni trošak.

 
PODACI ZA UPLATU 

Primatelj:      Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

IBAN:            HR6923600001102616267

Banka: Zagrebačka banka dd, Trg Josipa bana Jelačića 10

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Model:          99

Svrha:           Uplata za edukaciju

      Program osposobljavanja za poslove terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®

 

PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogučnost plačanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade)

 

Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade.

Ostali od 6 do 12  rata uz zadužnicu. 


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s programima ili se želite upisati, kontaktirajte nas, a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.

info@program-plus.org

 

UVJERENJE


Nakon završetka Programa  polaznik stječe uvjerenje o završenom programu osposobljavanja 

terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®. 

 

Predbilježbe za upis poslati na e-mail 

info@program-plus.org

 

POČETAK I TRAJANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

 
 Sve informacije o Programu dostupne su na mrežnim stranicama izvođača i suradnika.
 

prijavnica-upisnica BMZD.pdf

izjava-o-zasititi-podataka.pdf

 

 

Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice