Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®

 

Najnovija istraživanja pokazuju da komplementarnu i alternativnu medicinu (KAM) koristi veliki broj stanovnika zapadnih zemalja. Testiranjem sociodemografskih korelata pokazalo je da obrazovaniji pojedinci, pojednici s višim prihodima i žene češći su korisnici KAM-a. KAM predstavlja dodatnu opciju za one pojedince koji vjeruju da se zdravlje treba definirati i postizati na holistički način, a ne isključivo korištenjem farmaceutskih sredstava. Najčešće definirana kao skup medicinskih znanja i praktičnih postupaka koji nisu prihvaćeni kao dio medicinskog mainstreama, komplementarna i alternativna medicina (KAM) obuhvaća širok spektar različitih pristupa pitanjima zdravlja i liječenja. 

 

Promjene društvenih vrijednosti u novije vrijeme mogu se teorijski povezati s jačim povjerenjem u KAM i njegovim češćim korištenjem. Manje povjerenje u društvene institucije, uključujući i znanost i biomedicinu, te naglasak na individualnu autonomiju vode do epistemološkog pluralizma i skepse prema svim istinama koje nisu intuitivno plauzibilne i osvjedočene osobnim iskustvom. Naglasak na holizam i duhovnost, kao neodvojiva obilježja KAM-a, čine se posve podudarnim s ovim vrijednostima. Iako se može argumentirati da korištenje KAM-a ne predstavlja potpuno odbacivanje znanosti i svakog oblika autoriteta te da čak može biti promotreno i kao porast medikalizacije i socijalne kontrole, čini se da je suvremeno medicinsko polje strukturirano oko istinski novog tipa medicinskog pluralizma.

 

Ljudski organizam je energetski sistem, koji u zdravom stanju ima ravnomjerno raspoređenu energiju u svim  svojim dijelovima. Svako narušavanje te ravnoteže posljedica je nekih funkcionalnih poremećaja (bolesti).

 

Zdenko Domančić

O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA TERAPEUTA BIOTERAPIJE PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® 


Osposobljavanje za terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®  bazira se na stjecanju znanja, vještina - kompetencija koje odgovaraju profilu te aktivnosti.To je energetska terapija čiji je cilj održavanje dobrog zdravlja i vraćanje tijela u energetski balans.  Ovim programom polaznici stjeću opća i specifična znanja po najvišim kriterijima izvrsnosti. Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, program polaznicima omogućuje stjecanje kompetencija  za samostalni terapeutski rad:

 • na kvalifikacijskoj ljestvici (prema EQF-u i HKO-u) razvrstava se kao razina 4, jer se završetkom programa stječu znanja, vještine i kompetencije iz specifičnih područja bioterapije
 • uz relevantna teorijska znanja polaznici će steći i vještine interdisciplinarnog pristupa radi poticanja sinergijskog procesa, što je neophodno u komuniciranju sa specifičnim ciljnim skupinama korisnika usluga.

Mi dajemo znanja koja ćete moći odmah primijeniti 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program usavršavanja u ukupnom trajanju od 418 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu i u obliku:

 

 • predavanja i prezentacije uz interaktivni pristup i diskusije koje će se održavati vikendom (petkom poslijepodne i subotom i nedjeljom dopodne)
 • radionice i rad u skupinama na kojima će se obrađivati primjeri iz terapeutske prakse
 • simulacije vezane uz terapeutske metode
 • osim predavanja, video-konferencijski sustav omogućava odvijanje i drugih načina usavršavanja putem komunikacije u realnom vremenu po želji i potrebama  programa i polaznika.

Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju 180 sati (107 na skupne i 73 sata na individualne konzultacije) a izvodi se u dvoranama opremljenim za predavanja. Vježbe se izvode 38 sati u specijaliziranoj dvorani ili odgovarajućoj učionici. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 200 sati u ustanovama, udrugama, hotelima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor s najmanje tri godine radnog iskustva u terapeutskom radu. 

 
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 

Završetkom programa stječe sposobnosti, znanja i vještine u samostalnom bavljenja energetskom metodom - Bioterapijom po metodi Zdenka Domančića® a obavlja je u skladu sa etičkim kodeksom. Primjenjujući znanja i vještine, terapeut pravilnom upotrebom bioenergoterapeutskih tehnika pomaže da se energetski poremećen balans u organizmu vrati u ravnotežu, čime pokreće i pospješuje proces iscjeljenja.

Polaznik će znati:

 

 • planirati i organizirati samostalan rad 
 • postavljati energetsku dijagnozu
 • zvoditi samostalno bioenergetsku terapiju
 • primjenjivati potrebne bioenergetske tehnike u procesu bioterapije 
 • koristiti znanja iz bazične anatomije, fiziologije, patologije i ostalih osnovnih predviđenih područja iz medicine i zdravstvene kulture u samostalnom bioterapeutskom radu
 • voditi samostalno administrativne aktivnosti 
 • koristiti dobre pregovaračke i komunikacijske vještine u odnosu sa ostalim terapeutima i klijentima 
 • brinuti se za vlastitu sigurnost, sigurnost drugih, čuvati zdravlje i okolin  
 
PREDAVAČI I MENTORI


Predavači su iskusni stručnjaci s dugogodišnjim radom i iskustvom. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična načela, znanja i vještine koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih znanja i vještin, kompetencija te poslovnih rezultata. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama kao nastavno sredstvo namijenjeno za premošćavanje jaza između teoretskog učenja i primjene teorije u praktičnom radu.U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih zadataka i analiza primjera. 

VODITELJ OSPOSOBLJAVANJA I NOSILAC PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Zdenko Domančić, osnivač i kreator metode  

Stjepan Domančić, mentor

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Osposobljavanje za terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®  bazira se na stjecanju znanja i vještina - kompetencija koje odgovaraju profilu terapeutske aktivnosti.To je energetska terapija čiji je cilj održavanje dobrog zdravlja i vraćanje tijela u energetski balans. Program osposobljavanja za terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® se sastoji od nastavnih cijelina kojima se osiguravaju terapeutske kompetencije.


Polaznik upisuje tri modula:

I.   Modul - Opća znanja

II.  Modul - Medicinska znanja za nemedicinare

III. Modul - Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® 

 

I. Opća znanja 

 1. Poslovna kultura i kultura komunikacije (poslovna etika)
 2. Osnove bioetike i bioterapeutski etički kodeks
 3. Hranom do zdravlja (prehrana, navika i zdravlje)
 4. Zaštita na radu, zaštita od požara
 5. Osnove ekologije
II. Medicinska znanja za nemedicinare

 

 1. Osnove anatomije s fiziologijom ljudi
 2. Osnove interne medicine sa osnovama  iz patofiziologije
 3. Osnove javnog zdravstva (zdravstveni odgoj, higijena, dezinfekcija i epidemiologija)
 4. Osnove htne medicine (prva pomoć) 
III. Bioterapeutska znanja i vještine Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® ((244 sata)
 1. Uvod u bioterapiju i povijest bioterapije
 2. Psihološki aspekti bioterapije i psihofizička priprema terapeuta – autogeni trening
 3. Ljudsko energetsko polje
 4. Osnove Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
 5. Tehnike Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
 6. Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®
 7. Praktična nastava(tehnike i radne procedure) i vođenje dnevnika praktične nastave

dnevnik-vjezbi.pdf

dnevnik-strucne-prakse.pdf

literatura-za-terapeute.pdf

 

UVJETI UPISA

 

Ovaj program mogu upisati svi polaznici sa ispunjenim sljedećim uvjetima:

 • 18 + godina života 
 • srednjoškolsko obrazovanje u trogodišnjem ili  četverogodišnjem trajanju ili viša i visoka razinu obrazovanja 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti
 • završen Tečaj I i II za terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
 • poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo iz osnova informatičke pismenosti na razini srednjoškolskog obrazovanja

Pod jednakim uvjetima upisuju se hrvatski državljani i strani državljani. Upisi se objavljuju na web stranicama Ustanove. 

Prijave se šalju e-mailom na adresu:  tajnistvo@program-plus.org sa pratećom dokumentacijom:

 • ispunjen obrazac prijave, dostupan na stranicI 
 • presliku svjedodžbe završenog formalnog obrazovanja 
 • presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugi odgovarajući dokument (putovnica za strane državljane)
 • Presliku o završenim tečajevima I i II  za terapeuta Bioteratipije po metodi Zdenka Domančića®

a početkom obrazovanja (predavanja):

 

 • liječničko uvjerenje o općoj (tjelesnoj i duševnoj) zdravstvenoj sposobnosti polaznika
 • uvjerenje o nekažnjavanju

Prilikom upisa u program sa svakim polaznikom sklopa se ugovor o obrazovanju, o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja te načinu završetka programa.

U prijavnici nam naznačite tip polaznika, odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.

Preslike izvornika javnih dokumenata čuvaju u dosjeu polaznika u ustanovi.

 

 
IZVOĐENJE PROGRAMA
 
Nastava se organizira :


tokom tjedna:                            08,30 – 20,00 sati

subota i nedjelja:                       09,00 – 17,00 sati 

 

Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom. Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. 

 
CIJENA PROGRAMA 

 

2600,00 Euro

Mogućnost plaćanja u ratama.

U cijenu su uključeni i obrazovni materijali.

 
PODACI ZA UPLATU 

Primatelj:      Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

IBAN:            HR6923600001102616267

Banka: Zagrebačka banka dd, Trg Josipa bana Jelačića 10

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Model:          99

Svrha:           Uplata za edukaciju

      Program osposobljavanja za poslove terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®

 

PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogučnost plačanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade)

Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade, ili od 6 do 12  rata uz zadužnicu  potvrđenu od strane javnog 

bilježnika

Za sva ostala pitanja o programima obratite nam se e-mailom:

 

info@program-plus.org


UVJERENJE


Nakon završetka Programa  polaznik stječe Certifikat/Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja

terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®. 


Programi obrazovanja započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa. 

KAKO DJELUJE METODA BIOTERAPIJA PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® ?

 

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® bazira se na usmjeravanju kozmičke energije uz pomoć sedam tehnika, odnosno različitih kretnji ruku. Zato se metoda može klasificirati u područje bioenergetske medicine, koja svoje korjene ima u veoma staroj kineskoj tradicionalnoj medicini. Metoda je originalna, prirodna, jednostavna, provjerena u praksi, neinvazivna, sigurna i neškodljiva. Tehnike se mogu primijeniti na blizinu i na daljinu, bez razlike u učinkovitosti. Za bioenergiju prostor nije prepreka, ona „stiže“ upravo tamo gdje treba i kako treba, bez obzira gdje su terapeut i oboljeli.

 

OSNOVNE TEHNIKE BIOTERAPIJE PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® SU:

 

 • Pozitivna terapija
 • Negativna terapija
 • Balansiranje
 • Provociranje
 • Čišćenje
 • Vađenje
 • Čupanje

Bioenergija je životna energija koje u svemiru ima u izobilju. Svima je dostupna i moćna.  Kod oboljelog čovjeka bioenergije ima premalo, previše, ili je njen protok onemogućen, blokiran. Rezultat takvog stanja je – bolest. Primjenom tehnika ove metode na odgovarajući se način informirana energija usmjerava i putem čakri djeluje na sve struktura čovjekovog bića. Terapeut je posrednik koji usmjerava energiju, ne „emitira“ je sam, ne može je „potrošiti“ iz svojih rezervi. Ta činjenica razjašnjava česte dileme i zablude – terapeuti nisu „rasadnici“ bioenergije, jer ju ne stvaraju i ne posjeduju. Uz pomoć svojih ruku kao sredstvom terapije, terapeut usmjerava bioenergiju, dodaje je, oduzima, preraspodjeljuje, ili balansira biopolje. Kod nekih tehnika ruke su opuštene, kod drugih napete, a  terapeut prati kretnje ruku svojim pogledom. Sve kretnje rukama imaju svoj smisao, one su duboko promišljene i ne smiju se mijenjati, improvizirati ili nadograđivati. 

 

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice