Bioenergoterapeut

ENERGETSKE METODE - BIOENERGOTERAPIJA

Bioenergoterapija je cjelovita tehnika kojom se djeluje na sve razine ljudskog bića: fizičko, mentalno i emocionalno tijelo. Djeluje se na energetsko tijelo, odnosno auru (aura je energetski omotač ljudskog tijela-spremište energije) zatim na čakre (energetske centre).

Program osposobljavanja za terapeuta bioenergoterapije uklapa se u aktualne tržišne trendove i potražnju,

kao i realne mogućnosti ponude u hotelima, pansionima, lječilištima, farmama zdravlja i drugim ustanovama. Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, program polaznicima omogućuje stjecanje kompetencija za samostalno obavljanje poslova terapeuta bioenergoterapije. Program je koncipiran tako da polaznika osposobljava za samostalni terapeutski rad u sklopu bioenergoterapije. 

Ne može se praviti komparativna analiza našeg programa sa ostalima jer na našem tržištu još ne postoji ni jedan sličan program. Takva jedinstvenost, inicijativnost i originalnost predstavlja dakako posebnu prednost, ali i problem u ovom trenutku. Prepoznate su društvene potrebe i ponuđen je način za rješavanje zatečenog vakuma. 


TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program osposobljavanja u ukupnom trajanju od 304 sata realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu i u obliku:

 
 • predavanja i prezentacije uz interaktivni pristup i diskusije koje će se održavati vikendom (petkom poslijepodne te subotom i nedjeljom cijeli dan)
 • radionice i rad u skupinama na kojima će se obrađivati primjeri iz terapeutske prakse
 • simulacije vezane uz terapeutske metode
 • osim predavanja, video-konferencijski sustav omogućava odvijanje i drugih načina usavršavanja putem komunikacije u realnom vremenu po želji i potrebama programa i polaznika.

Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju 80 sati (50 na skupne i 34 sata na individualne konzultacije) a izvodi se u dvoranama specijalno opremljenim za predavanja. Vježbe se izvode 24 sata u specijaliziranoj dvorani ili odgovarajućoj učionici.

Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 200 sati u hotelima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, po programu uz kontrolu mentora.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi iz bioenergoterapije nadzirat će voditelj programa i mentor-terapeut s najmanje tri do pet godina radnog iskustva u terapeutskom radu.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Polaznik stječe sposobnosti, znanja i vještine u samostalnom bavljenja Energetskom metodom- bioenergoterapija a obavlja je etički, na stručan, profesionalan način u skladu sa etičkim kodeksom. Primjenjujući znanja i vještine terapeut pravilnom upotrebom bioenergoterapeutskih tehnika pomaže da se energetski poremećen balans u organizmu vrati u ravnotežu, čime pokreće i pospješuje proces iscjeljenja.

  

Bioenergoterapeut stijeće sljedeće sljedeća znanja:

 

 • upućen je u kodeks bioenergoterapije, poznaje ga dobro i pridržava ga se
 • poznaje i razumije zakonitosti holističkog tretiranja čovjeka
 • upućen je u moći i opasnosti zemljinih i tehničkih zračenja , zna moguća štetna djelovanja na ljudsko zdravlje i načine na koji se možemo zaštititi
 • poznaje energetska tijela i osnovne zakonitosti energetskog protoka u energetskom polju čovjeka
 • poznaje vanjske i unutarnje čimbenike energetske neravnoteže, poznaje uzroke nepravilnog i neharmoničnogdjelovanja energetskog sistema
 • poznaje osnove psihologije, morala i etike, te dosljedno primjenjuje ta znanja u terapiji
 • prepoznaje simptomatiku bolesti, pravilno ocjenjuje energetsko stanje, ispravno određuje i sprovodi odgovarajuću bioenergoterapiju
 • razumije funkcioniranje energetskog sistema čovjeka (energetska tijela i centri, energetski protoci i
 • bioenergetske zone, energetsko polje i njegovo djelovanje), razumije značenje međusobnog harmoničkog djelovanja energetskih centara
 • zna odredit zna procjenjivati moguće uzroke problema i nepravilnosti u radu organskog područja, koji utječu na energetski sistem
 • zna procjenjivati moguće uzroke problema
 • poznaje izvor nastajanja energetskog potencijala (životna i fizička energija)
 • poznaje i razumije važnost etike prilikom ulaska u energetske sisteme drugih osoba
 • poznaje sisteme i tehnike poticanja bioenergetskog protoka
 • zna raspoznati reakcije na terapiju

 

Bioenergoterapeut stijeće sljedeće vještine:

 

 • planira i organizira radni proces i samostalno planira tijek terapije
 • sastavlja program rada
 • samostalno izrađuje za korisnika individualni plan bioenergoterapije
 • osposobljen je za izvođenje bioenergetsketerapije i snalaženje u dinamici grupne bioenergoterapije
 • pravilno i odgovorno obavlja psihokinezu – ulazak u biopolje korisnika praviln i odgovorno vodi bioenergoterapiju
 • ima razvijenu svjesnost i odgovornosti za svoje odluke u praksi
 • zna ispravno voditi brigu o vlastitoj fizičkoj i psihičkoj kondiciji
 • osposobljen je za opažanje i prijenos energije i na daljinu
 • organizira rad razvijajući tako svoje poslovne i organizatorske vještine
 • redovno prati zakonodavstvo, propise i preporuke na svom stručnom području kao i na svim ostalim povezanim područjima, razumije ih, ispravno tumači i sprovodi
 • razumije sadržaj računa i svih potrebnih izvješća
 • osposobljen je za pravilno vođenje razgovora, promatranje, donošenje točnih zaključaka, procjenu energetskog stanja i planiranje odgovarajuće terapije
 • ažurno i precizno vodi evidenciju posjeta korisnika
 • poznaje pravila u pisanju poziva, zapisnika, ugovora, poslovnih dopisa ,službenih dopisa i korektno ih primjenjuje
 • zna se služiti informacijsko-komunikacijskom tehnologijom

PREDAVAČI I MENTORI

 

Predavači su iskusni stručnjaci s višegodišnjim radnim iskustvom na sveučilištu-fakultetima. Polaznicima će

prenijeti napredna, korisna i praktična načela, znanja i vještine koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih i

poslovnih rezultata. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama.

U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena

individualiziranom rješavanju konkretnih zadataka i analiza primjera. 


NASTAVNE CJELINE

 Polaznik upisuje dva modula:

 I. modul Opća znanja

II. modul Bioenergoterapeutska znanja i vještine

 
 
   
 
UVIJETI UPISA

 • navršenih 18 godina
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti

 Upisi se objavljuju u dnevnom glasilu, putem plakata ili na web stranicama Ustanove.


 

 

IZVOĐENJE PROGRAMA

Nastava se organizira u tjednu u trajanju od pet dana:

utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota od 08,30 – 20,00 sati, 

nedjelja 09,00 – 17,00 sati 


Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom.

CIJENA PROGRAMA 

Na upit

U cijenu su uključeni knjige i svi materijali .

Natječaj otvoren do popunjenja. 

Minimalni broj polaznika 15.

 

Upute i sve informacije o programu dostavljamo E-mailom nakon upita:

 

info@program-plus.org

tajnistvo@program-plus 

Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. 


Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice