Bioenergoterapeut


Bioenergoterapija je cjelovita tehnika kojom se djeluje na sve razine ljudskog bića: fizičko, mentalno i emocionalno tijelo. Djeluje se na energetsko tijelo, odnosno auru (aura je energetski omotač ljudskog tijela - spremište energije) zatim na čakre (energetske centre). Energija djeluje upravo ondje gdje je najpotrebnija na potpuno prirodan način, tako da je iscjeljivanje potpuno usklađeno s potrebama svakog pojedinog organizma u određenom trenutku. Svi ljudi mogu biti iscjelitelji, nema nikakve magije ili tajnih sastojaka − mi smo jednostavno takvi stvoreni. Svako tijelo ima sposobnost samoiscjeljenja.

Prirodno i moćno!

Na bioenergetskim osposobljavanjima i tečajevima, koji se oko devet godina održavaju u centru za alternativnu medicinu Quanttes u Beogradu, mnogostruko je potvrđena efikasnost bioenergetskog djelovanja. To je kasnije i objašnjeno, zahvaljujući eksperimentalnim ispitivanjem spektra zračenja ljudskog tijela, u kome je uočeno primjetno prisustvo elektromagnetnih valova milimetarske valne dužine, čiji fotoni imaju dovoljno visoku energiju da mogu pobuditi impulse živaca (Sit’ko S.P., Mkrtchian L.N.: Introduction to quantum medicine, Pattern, 1994). Uostaom, takve valove emitira DNK svake stanice (Presman A. S.: Elektromagnetnie polja i zivaja priroda, Nauka 1968). Inteziteti tih valova su veoma slabi, ali je energija njihovih fotona dovoljno velika da pobudi živčani impuls (Popp F.A.: On the coherence of ultraweak photoemission from living tissues. In Disequilibrium and Self-Organization. C.W. Kilmister, D. Reidel MA, 1986.)


O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA


Program osposobljavanja za terapeuta bioenergoterapije uklapa se u potražnju, kao i realne mogućnosti ponude u hotelima, pansionima, lječilištima i drugim ustanovama. Program je koncipiran tako da polaznicima omogućuje stjecanje kompetencija za samostalno obavljanje poslova terapeuta bioenergoterapije i otvara puta ka zapošljavanju i samozapošljavanu u zdravstvenom turizmu. Obrazovanje se temelji na teorijskom i praktičnom strukovnom znanju. Znanja bioenergoterapeuta, koncept i principi terapije temelje se na poznavanju bioloških, medicinskih, psiholoških, socioloških, motoričkih znanja povezanih u cjelinu unutar psihofizičkih karakteristika pojedinca u pripadajućem sociokulturološkom okružju. Na osnovi teorijskih i praktičnih znanja, koji su u skladu s načelima profesionalne etike, terapeuta bioenergoterapije. 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program osposobljavanja u ukupnom trajanju od 439 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu i u obliku:

 • predavanja i prezentacije uz interaktivni pristup i diskusije koje će se održavati tokom tjedna i vikendom (subotom i nedjeljom cijeli dan)
 • radionice i rad u skupinama na kojima će se obrađivati primjeri iz terapeutske prakse
 • simulacije vezane uz terapeutske metode
 • diskusije i paneli 

Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju 163 sata (115 sati na skupne i 48 sati na individualne konzultacije) a izvodi se u dvoranama opremljenim za predavanja. Vježbe se izvode 46 sati u dvorani ili odgovarajućoj učionici.

Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 200 sati u ustanovama, udrugama ili hotelima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Rad polaznika na praktičnoj nastavi  nadzire će voditelj programa i mentor-terapeut s najmanje tri do pet godina radnog iskustva u terapeutskom radu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Polaznik stječe sposobnosti, znanja i vještine u samostalnom bavljenja energetskom metodom - bioenergoterapijom a obavlja je u skladu sa etičkim kodeksom. Primjenjujući znanja i vještine, terapeut pravilnom upotrebom bioenergo terapeutskih tehnika pomaže da se energetski poremećen balans u organizmu vrati u ravnotežu, čime pokreće i pospješuje proces iscjeljenja.

 
ZNANJA:

 

 • upućen je u kodeks bioenergoterapije, poznaje ga dobro i pridržava ga se
 • poznaje i razumije zakonitosti holističkog tretiranja čovjeka
 • upućen je u moći i opasnosti zemljinih i tehničkih zračenja, zna moguća štetna djelovanja na ljudsko zdravlje i načine na koji se možemo zaštititi
 • poznaje energetska tijela i osnovne zakonitosti energetskog protoka u energetskom polju čovjeka
 • poznaje vanjske i unutarnje čimbenike energetske neravnoteže, poznaje uzroke nepravilnog i neharmoničnog djelovanja energetskog sistema
 • poznaje osnove psihologije, morala i etike, te dosljedno primjenjuje ta znanja u terapiji
 • prepoznaje simptomatiku bolesti, pravilno ocjenjuje energetsko stanje, ispravno određuje i sprovodi odgovarajuću bioenergoterapiju
 • razumije funkcioniranje energetskog sistema čovjeka (energetska tijela i centri, energetski protoci)
 • bioenergetske zone, energetsko polje i njegovo djelovanje), razumije značenje međusobnog harmoničkog djelovanja energetskih centara
 • zna odrediti, zna procjenjivati moguće uzroke problema i nepravilnosti u radu organskog područja, koji utječu na energetski sistem
 • zna procjenjivati moguće uzroke problema
 • poznaje izvor nastajanja energetskog potencijala (životna i fizička energija)
 • poznaje i razumije važnost etike prilikom ulaska u energetske sisteme drugih osoba
 • poznaje sisteme i tehnike poticanja bioenergetskog protoka
 • zna raspoznati reakcije na terapiju

VJEŠTINE

 

 • planira i organizira radni proces i samostalno planira tijek terapije
 • sastavlja program rada
 • samostalno izrađuje za korisnika individualni plan bioenergoterapije
 • osposobljen je za izvođenje bioenergetske terapije i snalaženje u dinamici grupne bioenergoterapije
 • pravilno i odgovorno obavlja psihokinezu – ulazak u biopolje korisnika, pravilno i odgovorno vodi bioenergoterapiju
 • ima razvijenu svjesnost i odgovornosti za svoje odluke u praksi
 • zna ispravno voditi brigu o vlastitoj fizičkoj i psihičkoj kondiciji
 • osposobljen je za opažanje i prijenos energije i na daljinu
 • organizira rad razvijajući tako svoje poslovne i organizatorske vještine
 • redovno prati zakonodavstvo, propise i preporuke na svom stručnom području kao i na svim ostalim povezanim područjima, razumije ih, ispravno tumači i sprovodi
 • razumije sadržaj računa i svih potrebnih izvješća
 • osposobljen je za pravilno vođenje razgovora, promatranje, donošenje točnih zaključaka, procjenu energetskog stanja i planiranje odgovarajuće terapije
 • ažurno i precizno vodi evidenciju posjeta korisnika
 • poznaje pravila u pisanju poziva, zapisnika, ugovora, poslovnih dopisa, službenih dopisa i korektno ih primjenjuje
 • zna se služiti informacijsko-komunikacijskom tehnologijom 

PREDAVAČI I MENTORI

Predavači su iskusni stručnjaci s dugogodišnjim radom i iskustvom. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična načela, znanja i vještine koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih znanja i vještin, kompetencija te poslovnih rezultata. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama kao nastavno sredstvo namijenjeno za premošćavanje jaza između teoretskog učenja i primjene teorije u praktičnom radu.U obrazovnom ciklusu intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih zadataka i analiza primjera.   

VODITELJ OSPOSOBLJAVANJA 

  

prof. dr. sc. Ljubo Ristovski


Prof. dr.sc. Ljubo Ristovski, fizičar, neobični znanstvenik, jedini koji na ovim prostorima bavi čistom i egzaktnom znanošću iz područja KAM-a, nastojeći demistificirati neobične pojave koje se oko nas događaju gotovo svakodnevno. 
 
 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Osposobljavanje za terapeuta bioenergoterapije  bazira se na stjecanju znanja i vještina - kompetencija koje odgovaraju profilu i potrebama bioenergoterapeutske aktivnosti. To je energetska terapija čiji je cilj održavanje dobrog zdravlja i vraćanje tijela u energetski balans. Program osposobljavanja za terapeuta bioenergoterapije se sastoji od nastavnih cijelina kojima se osiguravaju terapeutske kompetencije. Polaznik upisuje tri modula i predmete:

 

 I.  Modul - Opća znanja

II.  Modul - Medicinska znanja za nemedicinare

III. Modul - Bioenergoterapija

 

I. Opća znanja 

 

 1. Poslovna kultura i kultura komunikacije (poslovna etika)
 2. Osnove bioetike i bioterapeutski etički kodeks
 3. Hranom do zdravlja (prehrana, navika i zdravlje)
 4. Zaštita na radu, zaštita od požara
 5. Osnove ekologije
II. Medicinska znanja za nemedicinare
 1. Poslovna kultura i kultura komunikacije (poslovna etika) 
 2. Osnove bioetike i bioterapeutski etički kodeks
 3. Hranom do zdravlja(prehrana, navika i zdravlje)
 4. Zaštita na radu, zaštita od požara  
 5. Osnove ekologije  
III. Bioenergoterapeutska znanja i vještine 
 1. Povijest bioenergoterapije
 2. Uvod u bioenergoterapiju
 3. Naučna (neurološka) zasnovanost bioenergoterapije kao energetske metode
 4. Psihološko-duhovni aspekti i priprema terapeuta  za rad bioenergoterapije (autogeni trening)
 5. Tehnike bioenergoterapije
 6. Radne procedure bioenergoterapije
 7. Praktična nastava bioenergoterapije( tehnike i radne procedure)

3. Praktična nastava bioenergoterapije(tehnike i radne procedure)


 
U program su uključena predavanja, radionice i panel rasprave na kojima se obrađuju tematske cjeline:
 • Alternativni pogled na zdravlje
 • KAM i moderna (alopatska) medicina
 • Hrana kao lijek

koje vode istaknuti stručnjaci - predavači i praktičari koji polaznicima daju jedinstvene perspektive suprotstavljenih strana.

 

UVJETI UPISA


 

Ovaj program mogu upisati svi polaznici sa ispunjenim sljedećim uvjetima:

 
 • 18 + godina života 
 • srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju ili viša i visoka razinu obrazovanja 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti
 • poželjno je i da imaju dodatna specifična znanja, vještine i/ili radno iskustvo iz osnova informatičke pismenosti na razini srednjoškolskog obrazovanja

Pod jednakim uvjetima upisuju se hrvatski državljani i strani državljani. 

Termini upisa se objavljuju na web stranicama Ustanove.

 

PRIJAVA ZA PROGRAM

Prijave se šalju e-mailom na adresu:  tajnistvo@program-plus.org, sa pratećom dokumentacijom:

ispunjen obrazac prijave, dostupan na stranicI ustanove

presliku svjedodžbe završenog formalnog obrazovanja 

presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugi odgovarajući dokument (putovnica

                strane državljane)

a početkom obrazovanja (predavanja):

liječničko uvjerenje o općoj (tjelesnoj i duševnoj) zdravstvenoj sposobnosti polaznika

uvjerenje o nekažnjavanju

Prilikom upisa u program sa svakim polaznikom sklopa se ugovor o obrazovanju, o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja te načinu završetka programa.

U prijavnici nam naznačite tip polaznika, odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.

 

prijavnica-osposobljavanje.pdf

izjava zop.pdf

 
Preslike izvornika javnih dokumenata čuvaju u dosjeu polaznika u ustanovi.IZVOĐENJE PROGRAMA

 

IZVOĐENJE PROGRAMA
 
Nastava se organizira u tjednu:

radnim danom: 08,30 – 20,00 sati 

subota i nedjelja:  09,00 – 17,00 sati 

Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom. Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. 

CIJENA PROGRAMA 

 

Opis/Modul

I+II+III

I+III

II+III

III

Trajanje programa u danima

90

50

90

45

Trajanje programa u satima

440

300

406

266

Cijena €

2600,00

1800,00

2000,00

1200,00

PDV

u cijeni

u cijeni

u cijeni

u cijeni

I -   Opći predmeti

II -  Medicinski predmeti za nemedicinare 

III - Bioenergoterapija

 

Mogućnost plaćanja u ratama. 

U cijenu su uključeni i obrazovni materijali.


Napomena:
U slučaju da već imate medicinsku edukaciju (srednja medicinska škola minimalno ili u okviru nekog drugog formalnog obrazovanja) onda upisujete program bez Modula medicinska znanja za nemedicinare, što umanjuje cijenu programa.
 
PODACI ZA UPLATU 


Primatelj:      Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS

IBAN:            HR6923600001102616267

Banka: Zagrebačka banka dd, Trg Josipa bana Jelačića 10

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Model:           99

Svrha:           Uplata za edukaciju

       Program osposobljavanja za bioenergoterapeuta 

 

PBZ Card (vlasnici tekućeg računa kod PBZ banke) imaju mogućnost plačanja u 6 rata (mjesec dana počeka prve rate, bez kamata, bez naknade).

Vlasnici AMERICAN EXPRESS CARD, MASTER CARD, VISA, MAESTRO I VISA ELECTRON, obročna otplata na 6 rata bez kamata i naknade ili od 6 do 12 rata uz zadužnicu. 


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s programima ili se želite upisati, kontaktirajte nas.

Sve informacije dostaviti ćemo e-mailom u najkraćem roku.

Kontakt e-mail: info@program-plus.org

  

UVJERENJE


Nakon završetka Programa  polaznik stječe Certifikat/Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja za

terapeuta Bioenergoterapije . 

 

Programi obrazovanja započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa. 

UVOD U BIOENERGOTERAPIJU  I LJUDSKO ENERGETSKO POLJE

UMJESTO UVODA

 

Bioenergoterapija je cjelovita tehnika kojom se djeluje na sve razine ljudskog bića: fizičko, mentalno i emocionalno tijelo. Djeluje se na energetsko tijelo, odnosno auru (energetski omotač ljudskog tijela-spremište energije), zatim na čakre (energetske centre).

Bioenergoterapija je visoko učinkovit oblik energetske medicine koja je sastavni dio alternativne medicine. Naziv dolazi od bioenergije – životne energije. Svaka stanica je okružena energijom i podržava tu energiju, ona je kao informacijska mreža između tijela, uma i duha. Kada smo zdravi, i život je dobar, te naš sustav energije slobodno teče, pomaže nam u održavanju zdravlja i dobrobiti. Stres, bolest, ozlijeda i emocionalna neravnoteža mogu poremetiti ovaj tijek. Pomoću visoko izraženog bioenergetskog potencijala terapeuta, polaganjem ruku na oboljeli dio tijela, prenosi se nova energija koja omogućava protok postojeće, blokirane energije. Bioenergija se proteže uz fizičko tijelo, stvara niske frekfencije elektromagnetskog polja. U širem kontekstu, bioenergija je nerazdvojni dio energije. Mi smo više od jednostavnih biokemijskih masa. 

 

PREDMET 

 

Najšire promatrano, predmet nastave je znanstveno objašnjenje načina delovanja energetskih (iscjeliteljskih)  terapija, koje čine dio energetske medicine, kome također pripadaju sve terapije u kojima je liječenje zasnovano  na energetskoj regulaciji procesa u organizmu pacijenta. Različito je poimanje pojma energije u raznim tipovima tih terapija, tako da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije registrirano oko 100 raznih energija. Vrlo mali dio čine realno postojeće energije – tek nekoliko, čije je postojanje naučno ispitano i potvrđeno, a mnogo je veći broj tzv. pretpostavljenih energija, koje realno ne postoje. Odgovorno se može tvrditi da je sva  komplementarna medicina u biti energetska medicina, jer se u svakoj od komplementarnih terapija radi sa jednom ili više energija (bioenergija), što važi  za tradicionalne terapije (akupunktura, qi-gong, prana, ayurveda, joga, reiki), ali i za suvremene komplementarne terapije, nastale ekstenzijom ili reinterpretacijom tradicionalnih učenja (elektroakupunktura, mikrorezonantna terapija, biorezenonanca, segmentna terapija, Reiki, Rekonekcija, Kvantna terapija itd.).

 

U energetskim terapijama ljudski organizam se poima kao energetski sistem, čije je funkcionalno (zdravstveno) stanje određeno stupnjem energetske uravnoteženosti energetskih procesa, koji se u njemu odvijaju. Funkcionalni poremećaji (bolesti) su posljedica energetskih poremećaja, zbog kojih se u pojedinim somatskim strukturama javlja energetski deficit ili suficit, a cilj terapija je ukloniti ih i uspostaviti energetsku ravnotežu. Ovakav pristup je u biti holistički, jer je energetsko stanje ljudskog organizma, kao i svakog fizičkog i biofizičkog sistema, odraz stanja cjeline, a ne zbira stanja pojedinih dijelova sistema. Naime, ne može energetski deficit u nekom dijelu tijela biti kompenziran suficitom u nekom drugom dijelu tijela, nego u svakom dijelu tijela mora biti uspostavljena energetska ravnoteža, tj. nigdje ne treba biti ni suficita ni deficita.

 

Otklanjanje zdravstvenih tegoba svodi se na uspostavljanje energetske ravnoteže. Pritom, nailazi se na dva poimanja procesa iscjelivanja. Prema prvom, terapeut tokom terapije usmjerava svoju energiju u tijelo klijenta i tako rješava problem energijskog disbalansa, a po drugom terapeut samo energetski stimulira obrambene mehanizme u ljudskom organizmu i tako stimulira uspostavljanje regularnih fizioloških funkcija, a time i energetski balans. Drugim riječima, energetska terapija je snažan imunostimulans. 

U nekim energetskim terapijama smatra se da su uzrok bolesti negativne energije, pa se iscjeljenje zasniva na vjerovanju da se one mogu i trebaju izbaciti iz organizma. Međutim, kako ćemo objasniti i pokazati, nepobitna je činjenica da ne postoje negativne energije koje se mogu poništiti nekim pozitivnim energijama.. 

CILJ  


Energetskim terapijama se djeluje na energijske procese u ljudskom organizmu, odnosno na energiju ili energije koje u njemu postoje. Zato je za valjan opis djelovanja tih  terapija važno poznavati prirodu i svojstva svih energija koje postoje u ljudskom tijelu. Veliki broj takvih terapija usmjerene su na jednu pretpostavljenu energiju (suptilna energija, spiritualna energija, životna energija, životna sila, chi, prana, orgon, bioplazma, univerzalna energija, energija morfogenetskog polja, energija torzionog polja itd.). Znatan je broj terapija u kojima se navodno koristi bioenergija, koja se može smatrati realno postojećom, ali pritom joj se pripisuju nepostojeća svojstva, što je čini nerealnom. 

 

Cilj nastave je da polaznike na jednostavan i razumljiv način uvjeri u istinitost ovih tvrdnji, fokusirajući se pritom na energije sa kojima se suočavamo u ljudskom organizmu i ambijentu u kome svi mi živimo. Naravno, radi se o realnim energijama, dok će o nerealnim (pretpostavljenim) energijama biti riječi samo u uvodnom dijelu i to samo onoliko, koliko je potrebno da se pokaže da možda nešto jesu, ali energije svakako nisu.

 

Prethodno smo spomenuli  ambijentalne energije, koje se u energetskim terapijama zanemaruju, a samo se nešto o njima govori u sklopu tekstova posvećenih radiesteziji. Međutim, od kraja prošlog vijeka počeo je razvoj ambijentalne medicine (Enviroment medicine), koja se bavi ispitivanjem utjecaja tih energija na ljudsko zdravlje. Ustanovljeno je da one mogu vrlo povoljno, ali i vrlo nepovoljno utjecati, ne samo na ljudsko zdravlje nego i na efekte bioterapije, odnosno na efikasnost rada bioterapeta.. Zato će biti riječi i o sadržaju i ulozi ambijentalne medicine. 

OČEKIVANI ISHODI 

Nakon odslušane interaktivno koncipirane nastave i polaganja završnog testa (ispita), polaznik će biti osposobljen za pravilan stav prema  energetskim osobinama  ljudskog tijela, energetskim procesima koji se u njemu odvijaju i mehanizmima djelovanja i različitim pristupima komplementarnih energetskih terapija:

 • Ljudski organizam je složen dinamički energetski sistem, u kome se neprestano odigravaju brojni energetski procesi, počevši od onih u složenim biomolekulima i stanicama do onih u tkivima i svim somatskim strukturama. Svi ti energetski procesi su elektromagnetne prirode, jer ljudski organizam je najsloženiji elektrodinamički sistem u prirodi. 
 • Fiziološki i svi drugi procesi u zdravom organizmu praćeni su energetskim promjenama, pri čemu su neke od njih usmjerene na održavanje stabilnog zdravstvenog stanja (homeostaze), a druge su izazvani promjenama ambijentalnih (životnih) uvjeta. Prilagodljivost ljudskog organizma odraz je činjenice da svaka fizička ili mentalna aktivnost dovodii do povratnih energijskih promjena (relaksacija). Na primer, kada trčimo, raste stepen zagrijanosti organizma, a kada stanemo nastaje obrnuti spontani povratni proces hlađenja do normalne temperarture.
 • Bolest je rezultat poremećaja nekih tjelesnih funkcija ili fizioloških procesa, koje su praćene, po zdravlje štetnim i nepovratnim energetskim promjenama. Svako komplementarno ili medicinsko liječenje, izuzimajući hirurške intervencije, u biti je  energetska terapija, jer regulacija funkcionalnih poremećaja je neizbježno praćena i regulacijom energetskih procesa na način koji odgovara zdravom stanju organizma (homeostazi). 

prof. dr. sc. Ljubo Ristovski


 

Copyright 2018. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice